Založ si blog

Digitálny pas bol plánovaný ešte pred COVIDom – v EÚ!

Preklad článku autora Paul Anthony Taylor, Global Research. Keď sa svetu oznamuje, že v budúcnosti budú požadované tzv. ‘vakcínové/vakcinačné pasy’ pre všetky medzinárodné cestovania, a v mnohých krajinách dokonca na prístup do obchodov, reštaurácií, barov, telocviční, hotelov, divadiel, koncertov, a športových podujatí, vytvára sa pritom dojem, že to opatrenie je priamy dôsledok pandémie Coronavíru. Avšak v Európe, ktorá je hostiteľom 8 z najväčších 10 farmaceutických vývozných krajín, plánovanie ohľadne vakcínových pasov začalo minimálne 20 mesiacov pred začiatkom vypuknutia COVID-19. Zjavne, tá pandémia vhodne poskytla Európskym politikom ‘zámienku’ ktorú potrebovali na uvedenie toho nápadu.

Tá ‘Európska Komisia’ – výkonný orgán Európy – prvýkrát publikovala návrh na vakcinačné pasy 26.Apríla 2018. Schovaný hlboko v rámci dokumentu ktorý sa zaoberá ‘Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases’ – Posilnená Kooperácia proti Ochoreniam s možnosťou Prevencie Vakcínami, ten návrh bol v podstate ignorovaný mainstreamovými médiami.

Dokument typu roadmap vydaný na začiatku roku 2019 následne nastavil špecifické plány na implementovanie toho návrhu Európskej Komisie. Primárna akcia v tejto „cestovnej mape“ bola “preskúmať realizovateľnosť vyvinutia všeobecnej (common) vakcinačnej karty/pasu” pre Európskych občanov, ktorý je “kompatibilný s elektronickými imunizačnými informačnými systémami a akceptovaný pre cezhraničné používanie (nasadenie).” Plán „mieril na“ (aimed for) legislatívny návrh ktorý by bol vydaný v Európe k roku 2022.

Zaujímavé je, že tá cestovná mapa používa niekoľko výrazov, ktoré, zatiaľčo boli relatívne neobvyklé vo väčšine krajín pred pandémiou, ich odvtedy už počujeme na dennej báze v mainstreamových médiách. Snáď to najpozoruhodnejšie z nich je ‘vaccine hesitancy’ – váhavosť voči vakcínam. Podpora Európskych krajín v “kontrovaní vakcínovej váhavosti – countering vaccine hesitancy” je v zozname v tom dokumente ako jeden z kľúčových akčných bodov.

Tá možnosť nastania pandémií a “nečakaných vypuknutí” sa tiež zmieňuje v cestovnej mape. Odhaľuje to špecifická referencia ku podpore autorizácie “inovatívnych vakcín, zahrnujúc tie pre nové ohrozenia zdravia (emerging health threats).” Vyhlasujúc, že “priemysel výroby vakcín – vaccine manufacturing industry” má v tom “kľúčovú rolu” v splnení cieľov popísaných v dokumente, tá cestovná mapa v zozname uvádza aj “zlepšenie EU výrobnej kapacity a skladovania vakcín” ako ďalšie akčné body ktoré majú byť preberané. Smerom ku posilneniu “existujúcich partnerstiev” a “spolupracovaniu s medzinárdnými hráčmi – actors – a iniciatívami,” cestovná mapa odkazuje na globálny vakcinačný summit – stretnutie najvyššej úrovne – ktorý sa potom aj odohral v Septembri 2019. A pozorné preskúmanie zúčastnených a predmetu stretnutia je odhaľujúce.

Globálny Vakcinačný Summit roku 2019

Nereportovaný väčšinou mainstreamových médií, akýsi ‘Global Vaccination Summit’ bol usporiadaný v Bruseli, Belgicko, 12. Septembra 2019. Organizovaný bol Európskou Komisiou v spolupráci so Svetovou Zdravotnou Organizáciou – World Health Organization, meeting sa odohral práve 3 mesiace pred začiatkom vypuknutia Coronavirusu. Významné je, že sa to odohralo len 36 dní pred dnes už hanebne známym Nácvikom simulácie vypuknutia Coronavíru – coronavirus outbreak simulation exercise, podporovaným firmou Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ktorý sa odohral 18. Októbra 2019 – viď tento preklad.

Udalosť typu Len-pre-pozvaných, medzi účastníkmi vakcinačného summitu boli politickí vodcovia-leaders, reprezentanti vysokej úrovne z OSN a iných medzinárodných organuzácií, ministerstvá zdravotníctva, vedúci akademici, vedci a zdravotní profesionáli, súkromný sektor a mimovládne organizácie.

Summit bol zorganizovaný okolo troch „okrúhlych stolov“ s názvami ‘In Vaccines We Trust’ – Vo Vakcíny Veríme, ‘The Magic Of Science’ – Mágia Vedy, a ‘Vaccines Protecting Everyone, Everywhere’ – Vakcíny Chrániace Každého, Všade. Povšimnutia hodných členov panelov pre tieto okrúhle stoly zahrnovali Nanette Cocero, Globálny Prezident – Pfizer Vaccines; Dr. Seth Berkley, CEO firmy GAVI, Global Vaccine Alliance – organizácia, ktorá obdržala značný rozsah financovania od Bill & Melinda Gates Foundation; a Joe Cerrell, Výkonný riaditeľ pre Globálnu Politiku a Advokáciu tej Bill & Melinda Gates Foundation.

Plánovanie pandémie bolo evidentne obsahom na tomto summit stretnutí. Kľúčové dokumenty distribuované účastníkom zahrnovali reporty o ‘Pandemic influenza preparedness planning’, ‘A pandemic influenza exercise for the European Union’, ‘Avian Influenza and Influenza Pandemic Preparedness Planning’, ‘Pandemic influenza preparedness and response planning’, ‘Towards sufficiency of Pandemic Influenza Vaccines in the EU’, and ‘A “Public Private Partnership” on European Pandemic influenza vaccines’ – myslím, že nie je potrebný preklad. Cez všetky tieto dokumenty sa tiahne cieľ posilnenia spolupráce s farmaceutickým priemyslom – opakovane zdôrazňovaným, ako je aj správa, že globálna pandémia je teraz nevyhnutná.

Vakcinačné pasy: kto naozaj získa (who really benefits)?

Kto naozaj získa na vakcinačných pasoch? Určite nie obyčajní ľudia, pre ktorých zdieľanie svojich zdravotných záznamov a ďalších osobných údajov by sa čooskoro mohlo stať povinným už len pre účasť v spoločnosti. Namiesto toho, hlavným beneficientom bude multinacionálny farmaceutický priemysel. Pri global drug and vaccine sales globálnom predaji liekov a vakcín – už teraz s predpoveďou že dosiahnu tento rok $1.5 trillion, farmaceutickým firmám a ich investorom už tečú sliny pri výhľade, že by sa vakcinačné pasy stali povinnými na celom svete.

Úhrnný objem trhu pre COVID-19 vakcíny – total market for covid-19 vaccines predpovedá sa, že je hodný $100 billion v predaji a $40 billion v zisku po zdanení. Ročné vakcinácie proti mutáciám coronavíru by mohli ďalej toto číslo zvýšiť. Ak nedokážeme odolať vakcinačným pasom a namiesto toho hlasovať za zdravý rozum – ‘vote for reason’, výrobcovia liekov a vakcín by mohli vtlačiť svet do dlhodobej ekonomickej a politickej závislosti. Naším súrnym – urgent – cieľom preto musí byť nahradenie chamtivosťou hnaného farmaceutického „obchodu s chorobou“ – ‘business with disease’ systémom starostlivosti o zdravie založeným na skutočne preventívnych prístupoch – preventive approaches. Akceptovanie tej alternatívy farmaceutického priamyslu namiesto toho je jednoducho nemysliteľné.

Dal by som zvyčajný „môj komentár“, ale asi je to vyčerpávajúce, všetko je jasné. Paralelne prebiehal vývoj vírusu, nácvik pandémie, a vypustenie vírusu.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

rokovanie, parlament, NR SR,

Prieskum SANEP: Smer s odstupom od PS, Hlas zostáva kľúčový pre každú koalíciu

18.07.2024 12:30

Do parlamentu by sa podľa júlového prieskumu preferencií politických strán od spoločnosti SANEP dostalo len šesť strán.

SR MŽP TK medveď hnedý mimoriadna situácia BAX

Slovensko zatiaľ nevyužilo jednoduchšie pravidlá na likvidáciu problémových medveďov

18.07.2024 11:47

Celý dokument je podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.

vlak, strom

Počas silnej búrky spadol na vlak strom, zdemoloval kabínu rušňovodiča

18.07.2024 11:23

Počas búrky spadol strom na vlak, zdemoloval kabínu rušňovodiča

nákladný vlak, dunaj, nehoda

Nákladný vlak pri Dunaji prerazil zábranu a zastavil mimo koľajníc

18.07.2024 10:59

K zraneniu osôb pri udalosti nedošlo.