Založ si blog

Čo spôsobuje klimatické zmeny naozaj?

List adresovaný Grete Thunberg od: Claudia von Werlhof, “Planetary Movement for Mother Earth – Planetare Bewegung für Mutter Erde”, Rakúsko. List je hodne dlhý, pokúsil som sa vybrať niektoré časti. Autorka je vedkyňa v tejto oblasti.

Autorka v liste v podstate vychádza z toho, že tu máme dve skupiny vedcov, resp. vedy: Jedna je tá, čo doviedla našu planétu do súčasného stavu ohrozenia, a druhá, ktorá jej oponuje. Gréta Thunberg sa pripojila k tej prvej, autorka v liste vysvetľuje rozdiely a argumentuje. List je zo septembra minulého roku.

Základný bod argumentácie je, že súčasné plány „nápravy“ sa točia okolo znižovania produkcie CO2 a autorka vysvetľuje, že tento plyn nie je škodlivý a lesy ho transformujú na kyslík, teda nedostatok CO2 by bol skôr škodlivý, uvádza že atmosféra ho obsahuje len 0,04%. (Môj názor v tejto súvislosti bol, že tu autorka nepochopila, že toto je len zložka emisií ktorá slúži na meranie ich množstva, tie totiž okrem CO2 obsahujú zakaždým mnoho iných zložiek. Ale ďalšie časti tento môj názor oslabujú, možno vzniká až dojem, že zameranie na CO2 je na odvedenie pozornosti od skutočných príčin.) Pointa je, že tá prvá skupina vedcov, ktorá „je zodpovedná za súčasnú situáciu“ sa teraz pustila do jej riešenia a spojila sa pritom s podnikateľmi, ktorí na tom znečisťovaní („úspornou“ výrobou, nevhodnými materiálmi, postupmi a pod.) zbohatli na úroveň oligarchov a teraz – teoreticky – „idú vec naprávať“, pričom hodlajú aj v rámci tohto Ďalej zbohatnúť, viď tieto moje blogy. Vysvetľuje teda Gréte, že sa pripojila na nesprávnu stranu. V časovej súvislosti je možné, že vyhlásenie Gréty v Madride, že ona už nereprezentuje hnutie ktoré ten Madrid organizovalo, bolo ovplyvnené aj tým listom. Ide o IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – medzivládny panel pre zmenu klímy, spolu s korporátmi, finančníkmi a ďalšími tohto typu. Ich spôsob riešenia má podľa autorky nasledujúce chyby:

1. Paradoxne, plánovanú systémovú zmenu redukciou spotreby energie dnes podrážajú plány veľkého vývoja značne energeticky náročných high-tech dimenzií v každodennom živote, ktoré by mali viesť k digitalizácii všetkých oblastí života, projekt tomu zodpovedajúcich “Smart Cities” a inštalácia nevyhnutnej elektromagnetickej radiácie na úrovni 5G.  Tento spôsob rozobratia, ale zároveň aj rekonštrukcie a prebudovania industriálnej spoločnosti, sa už stal obrovským biznisom, v ktorom je už investovaných miliardy (v orig. Trillions) dolárov a určite nie niečo “green – zelené” čo zachraňuje planétu. Skutočne, 5G frekvencia vyžaduje vyrúbanie mnohých stromov v mestách. Doteraz bola 5G-frekvencia používaná len vojenským sektorom, keďže to je zbraň, ktorá dokonca zničí život na Zemi v zatiaľ neznámom rozsahu, začínajúc hmyzom, vtákmi a nenarodenými deťmi a potom pokračujúc staršími ľuďmi, zatiaľčo tí medzi tým budú musieť počítať s vážnymi poškodeniami zdravia. Takže, plány toho čo „zmena systému“ ktorú chceš znamenajú, už boli nejaký čas vypracované. Nemajú nič spoločné so zrušením kapitalizmu a už ich pretláčajú plnou silou zhora. Logicky, máme teraz niekoľko jednoduchých otázok, ktoré musia byť zodpovedané: Čo je “udržateľné” na tejto zmene? Odkiaľ vezmeme energiu pre to potrebnú? Pre koho to bude rezervované? Pretože táto úroveň energie nemôže byť dosiahnutá bez fosílnych palív a len pomocou obnoviteľných zdrojov, zatiaľčo fosílne palivá sa aj tak už míňajú, a obnoviteľné sa dajú zvýšiť len cez dodatočnú konverziu časti poľnohospodárstva na energetický sektor a lesov na plantáže palmového oleja – inými slovami cez masívnu deštrukciu a vytvorenie hladu vo svete – a to ešte nespomínam škody spôsobené veternými turbínami, napríklad, alebo dokonca priehradami pre “alternatívne” zásobovanie vodou. Je to teda otázka expandovania jadrovej energie, o ktorú sa špeciálne zaujíma armáda? Takže, čo za systémovú zmenu je toto, čo mení ohľadne “klímy” – čo je planetárny systém obrovského rozsahu – a čo bude vytlačené?: Obete 5G, veľké oblasti na Juhu, obete rádioaktívneho zamorenia a, … a?

2. Pritom vôbec NIE JE pravda, že CO2 ohrozuje Zem. Áno, Zem by dnes potrebovala dokonca viac CO2 pre svoje rastliny a všeobecne pre život, pretože CO2 je neviditeľný plyn pre rastliny a žiadna špina, ktorá vychádza z komínov, ako sa stále podsúva, o ktorej sa ale vlastne nehovorí. CO2 nie je ani skleníkový plyn, keďže Zem má otvorenú oblohu a teda nie je skleníkom. Skleníkový efekt nemôže nastať na planéte. Áno, CO2 zabezpečuje že máme kyslík na dýchanie, pretože rastliny ho konvertujú na kyslík. Takže, ak CO2 zmizne tak ako je to len možné z atmosféry, ako odporúčate, tak skončíme tým, že sa zadusíme spolu s celým životom na planéte! Takže, s celou argumentáciou je niečo fundamentálne zlé. Stojí na hlinených nohách! Ak veríš na vedu, ako vždy hovorievaš, tak by si nemala veriť v IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, pretože to nie je vedecká, ale politická organizácia. Tisíce vedcov sa medzitým vyslovilo proti nej, presne preto, že IPCC vyhlasuje, že CO2 môže za túto “zmenu klímy”. Vedci, ktorí nie sú spojení s IPCC a ich politikami, sa zastávajú CO2, ako som sa práve zastala ja. Iní hovoria, že zmena klímy môže nastať len zmenou solárnej aktivity. Ale to nevedia posúdiť pre čas o ktorom hovoríme. Zvýšenie globálnej priemernej teploty ktoré hlása IPCC dokonca nenastalo v posledných 20 rokoch, hovorí kozmická agentúra USA NASA. Okrem toho, priemerná teplota pre celú planétu je nevhodná, dokonca nezmyselná veličina, pretože závisí od jednotlivých meracích staníc, ktoré sa tiež menili, a pretože len vyrovnáva obrovské rozdiely, takže nakoniec nemá žiadnu významnosť.

3. To čo sa deje naozaj odhaľuje Dr. Rosalie Bertell, nositeľka RLA (the Right Livelihood Award). Pracovala ako biometrik a environmentálna vedkyňa pre OSN na dejinách vojenských technológií na Východe aj na Západe od II. svetovej vojny. Tieto technológie sú kľúčom k odpovediam na otázku čo sa deje alebo čo sa dá urobiť aby sa to stalo. Zvlášť sa zmieňuje o škodách spôsobených nukleárnymi intervenciami, napríklad výbuchmi viac ako 2000 atómových a vodíkových bômb v atmosfére a na Zemi, ktoré sa odohrali počas polstoročia. Pokračuje výkladom post nukleárnych technológií. To sú tie používané pre “vojny počasia, plazmové zbrane a vojenské vplývanie ne Zem (military geoengineering)”, vynájdené v posledných 70 rokoch, založené na objave ako využívať elektromagnetické vlny . Táto technológia bola vyvinutá fyzikom menom Nikola Tesla a je vo vzrastajúcej miere používaná všade na planéte, napríklad vzrastajúcim počtom inštalácií tzv. “vyhrievačov ionosféry (ionosphere heaters”). Pritom toto všetko nie je verejne priznané! Ale deje sa to, ako sa dá prečítať v tzv. ENMOD dohovore OSN (ENMOD Convention of the UN, 1977, the Environmental Modification Convention), alebo v správe “Počasie ako zosilňovač sily – vlastniť počasie v roku 2025 (Weather as a Force Multiplier – Owning the Weather in 2025)”, spracované US Air Force, publikované v roku 1996. Tieto technológie boli už dvakrát preberané v Európskom Parlamente, v rokoch 1999 a 2013, kým EU Komisia nezakázala v roku 2016 aby sa tým ďalej zaoberal, pretože to sú vraj vojenské záležitosti(!). Vojenské aktivity, ktoré boli a sú zatajované pred verejnosťou, vysvetľujú všetko čo pozorujeme v realite a čo sa všeobecne nazýva “zmena klímy – climate change”. Toto je výsledok dekád vojen proti Zemi a jej transformácie na skutočnú “ vojnovú zbraň – weapon of war” vojenstva Východu aj Západu. Rosalie Bertell, ktorá prišla do Nemecka z USA v roku 2010, nie dlho pred smrťou, pomáhať pri 30-tom výročí ceny „Right Livelihood Award“, vyzvala k diskusii na túto tému medzi kolegami, tiež nositeľmi tejto ceny výkrikom: “It is not CO2! It is the military!“ – „Nespôsobuje to CO2! To armády!” A vyvesila petíciu, ktorú podpísali všetci prítomní. Jej znenie:

Je morálne hanebné, a vyhlásením vojny proti ľudstvu a Zemi, zasahovať do normálneho fungovania systému planéty spôsobovaním alebo zintenzívňovaním búrok, hurikánov, záplav, zemetrasení, alebo výbuchov sopiek!”

4. Avšak, čo väčšina vedcov nehovorí, je, ako interpretovať badateľné zmeny počasia ktoré všetci pozorujeme. Tieto zmeny sú tu nad akúkoľvek pochybnosť, ale nesmú sa miešať s globálnym klimatickým systémom, ktorý je dlhodobý a komplexný. Úmyselná manipulácia globálnej klímy by bola výrazne komplexným projektom, pravdepodobne nie je vôbec možný, a určite nie cez redukciu jedného rastlinného plynu ako CO2. Globálna klíma je jednoducho inej dimenzie, neporovnateľná s lokálnym počasím. Takže otázkou je, odkiaľ pochádzajú tieto zmeny počasia, či je to vo forme sucha, záplav, regionálnych vĺn horúčav alebo zím, búrok a systémov drsného počasia ktoré stoja na mieste po dlhý čas, otepľovanie Arktídy, ktoré je výrazne nad všetkými ostatnými zmenami počasia (prinajmenšom do roku 2012), údajné požiare “lesov” v Kalifornii, Austrálii a Portugalsku, ktoré zničili domy až po základy, a roztavili autá, ale nechali stromy okolo nich väčšinou celé (5) (k odvolávkam píšem na konci), ani nespomínam katastrofické ohne v džungliach v Amazonskej oblasti, Afrike a Južnej Ázii, ktoré sú jasne spôsobené ľudským zásahom. Tiež masívne vymieranie zvierat a rastlín, napríklad hmyzu, vtákov, koralov a stromov, ako aj ináč rýchle vzrastajúca strata druhov, sa nedá žiadnym spôsobom vysvetliť cez CO2! To je úplne nemožné a jednoducho nezmysel. To isté platí na znečistenie vzduchu, pôdy a vody, nielen jemným prachom, ale nano-jemným prachom alumínia, stroncia, bária, lítia, polymérov, uhoľného prachu, geneticky modifikovanými látkami, baktériami a mnohými ďalšími substanciami, ktoré prenikajú cez všetky orgány až do mozgu, ktoré boli dokázané už dnes po viac ako dve dekády, okrem iného aplikovaním aerosolov v atmosfére, predovšetkým na severnej pologuli. Metóda sprejovania aerosolov má vedecký názov, volá sa SRM, Solar Radiation Management, a odporúča sa údajne aby blokovala slnečné žiarenie v prospech nižších teplôt na Zemi – ale v skutočnosti sa už dlho používa na celkom iné účely, v každom prípade pre také, čo poškodzujú celý život na Zemi až po úroveň vyhynutia, a spôsobuje mnohé ochorenia epidemických rozmerov (6). A nakoniec, opačne ako bolo predpovedané, v posledných rokoch ozónová vrstve v atmosfére bola v stále vyššej miere ničená, čo viedlo k tomu, že škodlivé UV žiarenie teraz dosahuje na Zem nefiltrované všade na severnej pologuli a ohrozuje zvlášť mikroorganizmy. Potravinový reťazec na zemi, a v oceánoch už bol predmetom útoku, a koraly „hladujú“ (7). Takže, ak sa včas nestane niečo čo permanentne posilní ozónovú vrstvu, napríklad počas nasledujúcich dekád, čo zahrnuje poznanie a priznanie čím tá vrstva trpí – a toto určite nie je len civilistami vypúšťaný CFC o ktorom sa predpokladá že to spôsobuje, a CO2 s tým nemá vôbec nič do činenia – potom môžeme byť čoskoro ohrození my sami, pretože poľnohospodárstvo sa môže zrazu zložiť ak bude neprestajne vystavené toxickým UV-B- a C- žiareniam. Avšak, ozónová vrstva sa nedá posilniť umelým vypúšťaním ozónu do stratosféry, ale len ak prestaneme ovplyvňovať túto tenkú, ale absolútne nevyhnutnú vrstvu – keďže je, v skutočnosti, ovplyvnená rádioaktivitou, zahrievaním ionosféry, mikrovlnami (microwaves), leteckou dopravou, raketovými palivami a supersonickými letmi, napríklad. Tých plno vojen vo svete a ireverzibilné následky širokého používania ochudobneného uránu, odpadu z jadrových elektrární, napríklald, tu ani nespomínam.

Odvolávok na zdroje som tam nechal len niekoľko na ukážku, keďže sú aj tak všetky v angličtine, len (9) je aj v štyroch ďalších jazykoch, treba si ich nájsť v origináli.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Ján Mazák / Ján Gandžala /

Súdnu radu dočasne vedie jej podpredseda Ján Gandžala

19.04.2024 11:56

Termín voľby nového predsedu Súdnej rady SR zatiaľ neoznámili.

francúzsko, polícia

Vo Francúzsku zomrela školáčka na infarkt, útočník predtým pobodal jej spolužiačky

19.04.2024 11:55

Škola bola uzavretá po útoku muža s nožom na dvojicu školáčok.

Islamský štát, islamisti

Islamský štát zaútočil na provládnych bojovníkov v Sýrii, zabili 28 vojakov

19.04.2024 11:05, aktualizované: 12:03

Pri druhom útoku blízko Búkamálu pri hraniciach s Irakom zomrelo ďalších šesť sýrskych vojakov a dvaja boli unesení.

OSN / Organizácia spojených národov /

USA vetovali palestínsku žiadosť o plné členstvo v OSN. Agresívna politika, zúri Abbás

19.04.2024 10:38

Palestínska samospráva vo štvrtok odsúdila Spojené štáty za vetovanie palestínskej žiadosti o plné členstvo v OSN a označila to za "agresiu", ktorá tlačí Blízky východ k "priepasti".