Založ si blog

Ako sa „testujú“ „vakcíny“

Jon Rappoport, Global Research. V origináli sa článok volá FDA kamufláž pri odsúhlasovaní Pfizer vakcíny. Toto treba mať pred očami keď sa spočítavajú obete po vakcínovaní. FDA je US verzia európskej EMA – čosi ako sesternica – a z toho čo čítate je jasné, že výsledok testovania je určený predtým ako sa začne testovať. Ale asi to závisí aj od toho ktorá vakcína sa testuje. Takže:

Ako som počas posledného roku dokumentoval, tí COVID experti si sami protirečili všetkými možnými spôsobmi (v orig. six ways from Sunday). Ako šarlátani, sa ukázali byť žalostní neschopáci. Nedokážu sa ani držať vlastných výmyslov.

Vďaka jednému pozornému čitateľovi som narazil na novú senzáciu (blockbuster).

PODĽA ICH VLASTNÝCH ŠTANDARDOV, FDA NIKDY NEMALA DOVOLIŤ COVID VAKCÍNU OD PFIZERU VSTREKNÚŤ DO JEDINÉHO RAMENA. Autorízácia pre núdzové použitie vydaná touto Agentúrou bola zločinom – podľa ich vlastných údajov.

Bolo to takto.

Dokument, uverejnený na webe FDA, má titulok Vakcíny a Súvisiace Biologické Produkty; Meeting Odporúčacieho Výboru; FDA Dokument pre brífing k Pfizer-BioNTech COVID-19 Vakcíne.

Má dátum 10. December 2020. Ten dátum nám hovorí, že všetky informácie v dokumente sú vytiahnuté z klinických skúšok Pfizeru, na základe ktorých FDA autorizovala vakcínu pre verejné použitie.

Kľúčový citát je zahrabaný na strane 42: “Medzi 3410 úhrnnými podozreniami – ale nepotvrdenými – prípadmi COVID-19 v celkovej populácii tej štúdie, 1594 sa vyskytlo v skupine vakcín oproti 1816 v skupine placebo [ktorí dostali injekciu slanej vody].”

Tieto šokujúce čísla sa nikdy nedostali do médií (have never seen the light of day in news media).

Komparatívne čísla ukazujú, že vakcína nebola účinná v prevencii COVID-19. Určite nebola o 50% účinnejšia ako vôbec žiadna vakcína — a to je štandard, ináč povedané kritérium, pre FDA Emergency Use Authorization – núdzovú autorizáciu FDA (môj dodatok – to je to, pod čím to celé nasadenie vakcín beží, keďže sú zatiaľ úplne neotestované, testy trvajú normálne do 7 rokov, a v Európe – pod EMA – je to rovnako).

Aby som to celé objasnil, musím to podložiť a vysvetliť teóriu klinickej skúšky vakcíny.

Výskumníci predpokladali, že ten SARS-CoV-2 vírus sa rozšíril všade po celom svete, a počas toho klinického testovania nakazí (would descend on) niektorých dobrovoľníkov.

Tá bilión-dolárová otázka bola: koľkí ľudia z tých čo dostanú vakcínu budú infikovaní, verzus koľkí ľudia budú zo skupiny placebo?

Ak by sa ukázalo, že OVEĽA MENEJ ľudí ktorí dostali vakcínu sa infikovalo SARS-CoV-2, vakcína by bola vyhlásená za úspech. Ochránila ľudí pred vírusom.

Ale ako môžeme vidieť z čísel vyššie, to vôbec nebol tento prípad.

Takže teraz prichádzame k tej vitálne dôležitej podrazáckej fráze (weasel-phrase) v tom FDA dokumente, ktorý som práve citoval: “podozrenia, ale nepotvrdené COVID-19 prípady (suspected but unconfirmed COVID-19 cases).”

Teda, ako vidíte, nemôžeme povedať, že to boli SKUTOČNÉ – ACTUAL – COVID-19 prípady. Možno boli a možno neboli. Sú úplne nejasné – in limbo. My ich tam chceme udržať. V opačnom prípade je naša klinická skúška mŕtvola vo vode, a my nikdy nedostaneme schválenie pre vakcínu.”

Čo vôbec znamená “prípady – podozrenia”? Môže to znamenať len to, že títo ľudia všetci mali symptómy konzistentné s definíciou COVID-19, ale sú nepotvrdenými prípadmi, lebo…ich PCR testy boli negatívne, nie pozitívne.

Avšak, ak ich testy boli negatívne, prečo by boli nazývaní “prípady – podozrenia” namiesto “NIE PRÍPADY”?

Niečo je tu zle. FDA si zaisťuje svoje stávky (hedging its bets), kalí vodu, zastiera fakty.

Podľa pravidiel (rules) FDA/CDC, prípad COVID-19 znamená: osoba bola testovaná ako pozitívna, bodka.

To je spôsob ako sa počítajú prípady.

Tých niekoľko tisíc dobrovoľníkov v Pfizer klinických skúškach buď boli COVID-19 prípady, alebo neboli. Čo z toho platí?

Tá oficiálna reakcia na túto otázku je zjavná: FDA sa rozhodla hodiť údaje z tých všetkých podozrivých prípadov do smetí a ignorovať ich. Puf. Vybavené (Gone).

Prečo to hovorím?

Preto, že ak by FDA bola venovala vážnu pozornosť tým niekoľkým tisícom “prípadov – podozrení,” nikdy by nebola autorizovala vakcínu pre verejné nasadenie (for public use). Boli by zastavili klinické testy a nasadili veľmi hlboký a široký výskum.

Čo neurobili.

Toto sa volá zločin.

Ale…ale to nie je také jednoduché. Toto je komplexná situácia. To je šedá zóna.”

Nie. Nie je. Ak by ste vykonávali klinické testy nového lieku, a máte niekoľko tisíc ľudí v tom teste, ktorí ten liek dostali, a napriek tomu skončili s príznakmi choroby ktorú mal ten liek liečiť, nezrušili by ste ten pokus a nevrátili sa k späť k návrhu (back to the drawing board)?”

Myslíte tým, že ak by sme boli čestní? To je vtip, že? My nie sme čestní. Nechápete to (Don’t you get it)?”

Áno. Chápem. Ste kriminálnici. Vrahovia.

Ale počkajte. Je tu toho viac. Ten FDA dokument tiež vyhlasuje: “Podozrení na prípady COVID-19, ktoré sa vyskytli do 7 dní po akejkoľvek vakcinácii, bolo 409 vo vakcínovanej skupine proti 287 v placebo skupine.”

Toto je ale výbušné. Priamo po vakcinácii, 409 ľudí, ktorí dostali injekcie sa stali “podozreniami na prípady COVID.” Toto samo osebe malo byť dosť na zastavenie klinických testov úplne. Ale nebolo.

V skutočnosti, ten FDA dokument sa pokúša ospravedlniť tých 409 prípadov pomocou hodne šmykľavého komentára: “Je možné, že nerovnováha v podozreniach na COVID prípady (imbalance in suspected COVID-19 cases) ktoré sa vyskytli počas 7 dní po vakcinácii reprezentuje reaktogenicitu vakcíny, so symptómami, ktoré sa prelínajú so symptómami COVID-19.”

Preklad: Viete, niekoľko klinických symptómov COVID-19 a nepriaznivé účinky z vakcíny sú tie isté. Takže, my nemáme šajnu, či vakcinovaní ľudia dostali COVID, alebo len reagovali na vakcínu. Takže budeme ten celý bordel ignorovať a predstierať, že to nie je vôbec dôležité (it’s of no importance).

Už v Apríli roku 2020 som predpovedal, že výrobcovia vakcín použijú túto stratégiu aby vysvetlili prípady COVIDu ktoré sa vyskytli vo vakcinovaných skupinách svojich klinických testov.

To sa volá falšovanie údajov (cooking the data). Je to spôsob na odpísanie a ignorovanie symptómov COVIDu vo vakcinovanej skupine — a na miesto toho vyhlásiť, “Tá vakcína je bezpečná a účinná.”

A ten FDA dokument, ako som povedal vyššie, jednoducho vytvorí nepreniknuteľný oblak nad všetkých tých dobrovoľníkov v klinickej skúške Pfizeru tým, že vymyslia kategóriu nazvanú “podozrenia, ale nepotvrdené prípady COVID-19,” a zahodia tie kritické údaje, aby sa o nich už nikdy nehovorilo.

Ja o nich teraz hovorím. Každý normálny človek, keď sa na ne pozrie, by rozhodol, že tá vakcína nikdy nemala byť autorizovaná.

Ak to nie je tak, že podvod, klamstvo, zisky, a zničenie ľudského života prostredníctvom vakcíny boli a sú skutočnými cieľmi.

Na záver: Keď máte “podozrenia na prípady,” a ich konečný stav závisí na vykonaní testu, vykonáte test. Vykonáte ho toľko krát ako je to potrebné, až kým sa to ukáže negatívne, alebo pozitívne. Potom každý “prípad – podozrenie” sa stane skutočným prípadom, alebo vôbec nie prípadom.

A možno tie “podozrenie na prípady” v klinických pokusoch boli testované, a mnohé z nich vyšli pozitívne, odhaľujúc tým že sú skutočné COVID prípady — ale výskumníci klamali a zakryli skutočnosť, že boli testované.

Alebo ak vy v skutočnosti nechcete vedieť či “prípady – podozrenia” sú skutočnými prípadmi, tak ich neotestujete. Necháte ich vo vhodnej nejasnosti, odložíte ich, aby ste sa k nim už nikdy nevrátili.

Akokoľvek, tá situácia je očividne absurdná. Podľa oficiálnych noriem, ten PCR test rozhodne, či osoba je prípad, alebo nie je prípad. Proste urobte test. Povedať „my nevieme“ nie je nič iné ako podfuk a postrčenie kšeftu (a con and a hustle).

Naozaj by som chcel počúvať ako sa tí výskumníci z tohto vykecajú. Konverzácia by mohla vyzerať napríklad takto:

Takže vy hovoríte, že tých niekoľko tisíc prípadov podozrení sa nedalo rozhodnúť ani jedným ani druhým smerom?”

Správne. Ich PCR testy boli nerozhodné (‘indeterminate’).”

Ale to hovorí dačo devastujúce o tom teste ako takom.

No viete, niekedy jednoducho neviete povedať, či je pozitívny, alebo negatívny.”

Aha. A tento ‘nerozhodný’ výsledok sa vyskytol v NIEKOĽKÝCH TISÍCOCH podozrievaných prípadov.”

Asi áno, myslím si to.”

Ale viete, mohli ste s tými prípadmi podozreniami urobiť ešte niečo ďalšie. Iný test. Mohli ste zobrať vzorky tkaniva a hľadať vírus ako taký priamejším spôsobom.”

Nie. To by nefungovalo.”

Prečo nie?”

Pretože…ten skutočný vírus…”

Pretože nikto nedokázal predložiť vzorku skutočného SARS-CoV-2 vírusu.”

Správne.”

Tak mi povedzte — čo je tým indikované? Ja vám poviem čo to indikuje. Neviete dokázať, že ten SARS-CoV-2 vírus existuje.

Musím ísť. Budem meškať na míting.”

Meškáte na viac ako len míting. Je pravda, že človek sa stane virológom tak, že odstrihne kupón zo zadnej strany komiksu a pošle ho poštou na PO Box v štáte Maryland?’

Vylúčené. To je nehorázne.”

Tak ako teda?”

Ten PO Box je v štáte Virginia.”

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

vojna na Ukrajine

ONLINE: Zelenskyj: Nikto, kto pracuje pre ruskú agresiu, neunikne zodpovednosti

02.04.2023 07:00

Volodymyr Zelenskyj ohlásil ďalšie sankcie voči vyše 650 ľuďom a firmám.

Bulharsko, protest

Bulhari opäť volia, piatykrát za dva roky

02.04.2023 06:35

Bulharskí voliči hlasujú v nedeľu v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v poradí už piate za ostatné dva roky.

nehoda

Obrovský hazard. S 1,65 promile viezol dcéru, havaroval

01.04.2023 19:45

42-ročný vodič s vozidlom narazil do odstaveného auta a prevrátil sa.

Tunel Ľudovíta II.

Jazdia tadiaľ aj formuly. Pri nehode v Monaku prišli o život traja ľudia

01.04.2023 19:20

Do steny tunela Ľudovíta II. v centre mesta narazilo auto, ktoré sa následne vznietilo.