Založ si blog

Prudké epidémie Coronavíru – súvisia s 5G sieťami!

Môj úvod: Táto „téma“ sa mi zdala trochu ako science fiction, ale prečítal som si ten článok a je to ináč, je to naozaj vážne varovanie. Takže – najprv Úvod od Dee McLachlan (vydavateľka Gumshoe News, Austrália):

Prvá štúdia demonštrujúca závislosť medzi vypuknutiami “coronavírusu” a prítomnosťou 5G sietí sa vynorila zo Španielska a je od pána menom Bartomeu Payeras i Cifre. Bartomeu je biológ špecializujúci sa v oblasti mikrobiológie a pracuje na Univerzite Barcelona. Jeho pôvodná štúdia – zdroj – sa dá nájsť TU, a bolo to preložené do Angličtiny dámou menom Claire Edwards (na SOTN).

Verím, že štúdia je veľmi významná, v tom, že demonštruje jasne najvyššiu pravdepodobnosť, že hypoxické poranenia spôsobené COVID-19 (hypoxic injuries – porušenia tkaniva spôsobené hypoxiou, t.j. nedostatkom kyslíka) a prijatia pacientov do nemocníc sú priamo úmerné s vystavením elektromagnetickému žiareniu 5G Sietí. Vlády po celom svete môžu argumentovať „kým sa kravy vrátia večer domov“ že 5G je bezpečné a že neexistuje korelácia s vypuknutiami Coronavírusu — ale odhalenie týchto údajov sa zdá byť nevyvrátiteľné.

Niektoré z tých viac alarmujúcich objavov sú:

Deväť krajín s najvyšším počtom infekcií na svete všetky dostávajú 5G radiáciu zo satelitov.

Pri porovnaní štyroch blízkych krajín na rovnakej zemepisnej šírke: Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko. Dve krajiny s 5G (Španielsko a Taliansko) majú o 220% viac infekcií ako Portugalsko a Grécko.

Porovnanie medzi malým štátom San Marino (Taliansko) a Chorvátskom (rovno oproti cez Jadranské More) je ohromujúce. San Marino bolo prvým Európskym štátom ktorý nasadil 5G technológiu, a má najvyššiu relatívnu infikovanosť (rate of infection, t.j. percentuálne). San Marino ju má 2.59 krát vyššiu ako Taliansko a 27 krát vyššiu ako Chorvátsko — krajina ktorá nemá 5G.

Päť aktuálnych (hot – horúce) miest v Taliansku je spojených s nasadeniami 5G, rovnako ako je to v Španielsku. Dokonca aj „horúce miesta“ v Barcelone a v Madride súhlasia s pokrytím 5G. Ďalšie veľmi zaujímavé porovnanie je medzi Mexikom a USA. Pomer v 5G-USA sú 2.7 na 1000 obyvateľov, zatiaľčo v Mexiku (žiadne 5G) je to 0.04/1000.

Ďalšie šokujúce pozorovanie poskytuje Afrika — kontinent skoro bez infekcií, okrem Južnej Afriky (štát). No, Bartomeu tvrdí, že len Južná Afrika má 5G. Ako ďalšie pozorovanie odo mňa, väčšina z Austrálskych prípadov pochádzala od ľudí z 5G-výletných lodí a ľudí z medzinárodných letov. Lietali blízko 5G satelitov?

Pozorovania Bartomeu ohľadne 5G-Číny a okolitých krajín je ďalším signálom nebezpečia. Krajiny obkolesujúce Čínu mali približne 10X menej prípadov. Myanmar má 0.0007/1000 pomer infikovaných na obyvateľov.

Z výskumu tohto biológa je jasné, že 5G hrá svoju rolu v tejto pandémii. Človek normálne predpokladá, že vládou držaní výskumníci vedia o vplyvoch na ľudské telo. Bolo by to jednoduché a nie drahé vykonať pokusy ohľadne zdravotných vplyvov na ľudí a ďalšie formy života. Museli sa predsa nejako rozhodnúť že riskovať 5G frekvencie „stojí za to“.

Jediná zostávajúca diskusná otázka je: Prevažujú benefity 5G nad úmrtiami a zdravotnými následkami EMF vyžarovania na ľudí a všetok život na planéte? (EMF – elektrické a magnetické polia)

S tým teraz uverejňujem preklad pani Edwards štúdie pána Bartomeu (koniec úvodu vydavateľky, nasleduje časť článku ktorú uvádzam, k tomu je dobre otvoriť si originál a pozerať obrázky)

Bartomeu Payeras i Cifre

COVID-19 pandémia a jej účinky na začiatku roku 2020 prekvapili vedcov a politikov. Ak je vyknaná akákoľvek štúdia zameraná na pochopenie fenoménu a ktorá by násladne mohla pomôcť objasniť príčiny pandémie, mala by byť spropagovaná a/alebo braná do úvahy. Korelácia medzi prípadmi koronavírusu a prítomnosťou 5G sietí bola už spomínaná na alternatívnych médiách a spoločenských sieťach. Stojí za zmienku že, prinajmenšom v Španielsku, médiá sa nezmienili o vedeckých štúdiách ohľadne predmetu 5G, ani sa na túto tému nepýtali vlády nič z tehjto oblasti na denných tlačových konferenciách ktoré vláda vedie aby oznamovala stav situácie. Tím vedcov ktorí dávajú odporúčania Španielskej vláde tiež neotvoril túto otázku.

Zdravý rozum dá, že schopnosť demonštrovať túto koreláciu by predstavovalo veľmi dôležité údaje pre príspevok k pochopeniu, a riešeniu, problému.

Cieľ

Zistiť, či existuje korelácia medzi prípadmi coronavírusu a prítomnosťou 5G sietí. Bez toho aby sme zatiaľ vstúpili do následných prístupov k „príčina-následok“ ak by boli výsledky kladné. Za predpokladu že máme dostatočne veľkú štatistickú vzorku, je možné, že získané výsledky budú mať vysokú úroveň spoľahlivosti.

Materiál a metódy

Štúdia ťažila z oficiálnych štatistických materiálov publikovaných denne, čo je základný a hodnotný nástroj. Treba si ale všimnúť, že metodika používaná pre počítanie prípadov infikovania coronavírusom neposkytuje vo všeobecnosti reálne údaje. V Španielsku a mnohých ďalších krajinách to nebolo počítané, keďže nie je dostatok testov pre takúto analýzu. Avšak, to nemá vplyv na výsledky tejto štúdie, pretože je založená na komparatívnej a nie absolútnej metóde infikovania. Preto, aby sme sa vyhli štatistickej chybe, porovnáme hodnotu hustoty potvrdených prípadov coronavírusu (vyjadrenú v počte prípadov na 1000 obyvateľov) namiesto absolútnych hodnôt. Keďže kritérium pri počítaní používané zdravotníckymi autoritami v rámci toho istého štátu alebo mesta je rovnaké, porovnávanie publikovaných hodnôt pre rôzne mestá alebo regióny – oblasti – bude rovnako spoľahlivé pre štatistiku. Porovnania potvrdených prípadov medzi rôznymi krajinami, s vylúčením asymptomatických prípadov, bude rovnako spoľahlivé. Možná výnimka nejakej netransparentnej krajiny, ktorá by mohla manipulovať publikáciu týchto dát, je mimo dosahu tejto štúdie.

Použitá metóda bola porovnanie incidencie (počet prípadov na 1000 obyvateľov) medzi krajinami s 5G technológiou a bez nej. Aj medzi oblasťami tej istej krajiny s 5G a bez 5G technológie. Medzi mestami toho istého štátu s 5G a bez 5G. Medzi rôznymi „susedstvami“ toho istého mesta na základe mapy 5G siete toho mesta. Porovnanie štátov s normálnymi hranicami s 5G a bez 5G technológie. Porovnanie prípadu štátu vo vnútri ďalšieho, ako je prípad San Marino.

Údaje boli brané za ten istý deň.

 1. Graf a počty infekcií 5 krajín s najväčšou incidenciou v Európe.

 2. Graf a počty infekcií 4 blízkych krajín na tej istej zemepisnej šírke: Portugalsko, Špoanielsko, Taliansko, Grécko.

 3. San Marino: porovnanie miery infekcie s Talianskom a Chorvátskom.

 4. Taliansko: Graf incidencie a miera infekcie.

 5. Španielsko: Graf pokrytia 5G a miery infekcie.

 6. Barcelona: Grafy s 5G pokrytím a miery infekcie.

 7. Madrid: Grafy s 5G pokrytím a miery infekcie.

 8. New York: Graf incidencie coronavírusu a 5G sieť.

 9. Hraničný efekt” medzi Mexikom a USA.

 10. Kanada, USA a Mexiko: Graf 5G sietí a miery infekcie.

 11. Afrika: Graf 5G siete.

 12. Perský Záliv: 5G sieť a vojenské základne USA.

 13. Graf a miery infekcie Číny a susediacich krajín.

Nasledujú grafy z vyššie uvedeného zoznamu, tie si treba otvoriť v pôvodnom článku. Stojí to za to. O negatívnom vplyve 5G žiarenia na človeka (a asi na všetko živé) niet pochýb. Systémy na 5G však poskytujú vládcom bezprecedentný nástroj na špehovanie obyvateľov. Vládcovia všetci bývajú inde? V prípade USA, kde majú zo satelitov „vysielania“, nemajú „inde“, na mnohých ich politikoch sa to už prejavuje – už možno nie sú schopní to pochopiť. To sa nazýva deadlock.  

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Fico

Prieskum SANEP: Dôveryhodnosť šéfov strán kopíruje ich preferencie, vedie Fico

18.07.2024 12:45

Prieskum spoločnosti SANEP v júli sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

Maďarsko SR Pellegrini prezident návšteva

Pellegrini: Maďarsko prisľúbilo predĺženie ochrany vzdušného priestoru SR. Bratislava nebude bojkotovať predsedníctvo Budapešti

18.07.2024 12:45

Súčasťou programu prezidenta je aj kladenie venca k pamätnej tabuli Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera.

rokovanie, parlament, NR SR,

Prieskum SANEP: Smer s odstupom od PS, Hlas zostáva kľúčový pre každú koalíciu

18.07.2024 12:30

Do parlamentu by sa podľa júlového prieskumu preferencií politických strán od spoločnosti SANEP dostalo len šesť strán.

SR MŽP TK medveď hnedý mimoriadna situácia BAX

Slovensko zatiaľ nevyužilo jednoduchšie pravidlá na likvidáciu problémových medveďov

18.07.2024 11:47

Celý dokument je podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.