Založ si blog

Podvod zvaný „the Great Reset“

Matthew Ehret-Kump, Global Research, 17.7.2020, Strategic Culture Foundation 15.7.2020. O čom presne je ten avizovaný „podvod“, plus o čo vlastne ide, sa dozvieme hneď:

Ako každý, strašne rád by som chcel žiť vo svete bez znečistenia. Veľmi rád by som videl ako ľudská civilizácia dosiahla rovnováhu s prírodou, a s rizikom toho, že budem vyzerať ako naïvný idealista, ja naozaj verím, že toto je konečný osud nás ako živočíšneho druhu.

Moja osobná skúsenosť ma doviedla k záveru, že jediný dôvod prečo sme zlyhali v dosiahnutí tejto paradigmy ako druh, je následkom systému (a kulturálneho vplyvu) oligarchizmu, ktorý dokázal tvrdohlavo zaboriť pazúry ako parazit do svojho hostiteľa počas zdá sa že priveľa generácií – korumpujúc a kaziac všetko čomu dominuje.

Touto všadeprítomnosťou oligarchizmu, masového vykorisťovania, vojen a znečisťovania boli spustošené ekosystémy a nespočetné ľudské životy v podstate rovnako, a ten neo-liberálny systém uháňa ďalej smerom k nevyhnutnému zrúteniu sa (breakdown) bubliny finančných derivátov v hodnote 2 kvadrillion dolárov, ktorú spôsobili naše zarputilé dekády dekadentnosti, a teraz bude nevyhnutné urobiť veľmi seriózne rozhodnutia (choices – t.j. výber z možností).

Podvodnícke Nápravy Nadchádzajúceho Rozkladu (False Remedies to the Oncoming Meltdown)

Veľa falošných riešení sa bude predkladať, keď sa spoločnosť prebudí a uvedomí si, že „sa nachádza v pasci v horiacej budove“, a ak si naše vedomia neuvedomia, že ide o predstierané riešenia, (pričom ani nespomenieme, že na streche sedia tí podpaľači a riadia zhora ten oheň), potom mnohé dobroprajné duše zo všetkých možných prostredí si môžu podpísať vlastný rozsudok smrti a vlastne náhodne „vpustiť“ riešenie oveľa horšie ako choroba proti ktorej malo ochrániť.

Skôr ako ma, milý čitateľ, obviníš že som príliš dramatický v týchto vyhláseniach, obrátim tvoju pozornosť na udalosť z 3. Júna, sponzorovanú Svetovým Ekonomickým Fórom (WEF), s názvom The Great Reset – Veľký Reset (prenastavenie), kde vystupujú ohnivé výzvy od vodcov z IMF, Svetovej Banky, Británie, USA, korporátneho a bankového sektora, aby využili COVID-19 na zatvorenie a “reset – prenastavenie” svetovej ekonomiky pod novým operačným systémom s názvom Green New Deal – Nová Zelená Dohoda.

WEF zakladateľ a Výkonný Predseda Klaus Schwab povedal:

Svet musí konať spolu a rýchle, aby prepracoval všetky aspekty naších spoločností a ekonomík, od vzdelávania až po sociálne (spoločenské?) dohody a pracovné podmienky… spoločenstvá a ekonomiky (societies som preložil ako spoločenstvá, lebo spoločnosť môže mať aj ekonomický význam), od vzdelávania po sociálne dohody a pracovné podmienky… Každá krajina od Spojených Štátov po Čínu, sa musí podieľať, a každý typ priemyslu, od plynu a ropy po Tech, musí byť transformovaný. Skrátka, my potrebujeme ‘Great Reset – veľké prenastavenie’ – kapitalizmu.”

Schwabov odkaz bol zvýraznený Princom Charlesom, ktorý sa rozplýval (gushed over) nad touto ohromnou možnosťou radikálne zmeniť chovanie sa ľudstva v smeroch, v ktorých po celé dekády environmentalizmu napriek tomu trvaniu zlyhávalo, keď povedal:

Máme obrovskú príležitosť odniesť si niečo dobré z tejto [COVID-19] krízy. Jej bezprecedentné vlny šokov (shockwaves) možno urobia ľudí vnímavejších voči veľkým víziám zmien.”

Hoci Svetové Ekonomické Fórum je bežne vnímané ako fórum globálnych korporátnych elít, táto organizácia sa v posledných rokoch rozvetvila (branched out), aby sa stala vodcom v koordinácii globálnej pandémie, a aj ako spolu-sponzor tej príšernej (creepy) Udalosti 201 z Októbra 2019 (Event 201) a spojila sa s vodcami typicky “anti-kapitalistických” skupín odporu ako Greenpeace, ktorí dnes pravidelne vystupujú na ich podujatiach. Moja vsuvka: toto je neuveriteľný „brept“ od WEF – čiže oni priznávajú, že vlastne tú pandémiu vyvolali úmyselne, plánovito, trochu znížili počet obyvateľov, zastrašili, a teraz idú „prestavovať spoločnosť“, dohovárajú nám, aby sme boli poslušní, lebo … detaily viď tento blog.

Jennifer Morgan (súčasná predsedníčka (hlava) Greenpeace) vyhlásila na tej udalosti

My sme po druhej svetovej vojne nastavili nový svetový poriadok… Teraz sme vo svete odlišnom od toho v tom čase. Musíme sa pýtať, čo by sme mohli robiť ináč? To Svetové Ekonomické Fórum má obrovskú zodpovednosť aj v tejto veci – v tom stláčaní tlačítka prenastavenia – pushing the reset button – a v hľadaní ako vytvoriť dobrý život (well-being) pre ľudí, aj pre Zemeguľu.”

Takže – je tá definícia medzinárodného blahobytu (international wellbeing) naozaj tým ako sa zdá? Alebo sa pod povrchom skrýva niečo značne hanebnejšie? Ako to môžeme zistiť?

Tí, ktorí neovládajú vlastnú históriu ľahko uveria tú kryciu historku (the cover story) ktorou ich kŕmia tí hráči, ktorí riadia to Svetové Ekonomické Fórum. Tá historka na obálke (cover story) ja takáto: Nový systém bol vymodelovaný počas dvojtýždňovej konferencie v Bretton Woods, štát New Hampshire, v roku 1944 pod vedením Franklina Roosevelta, a bol pripravený tak, aby exportoval program zvaný New Deal, ktorý rekonštruoval Ameriku po Veľkej Kríze, pre zvyšok sveta. Keďže naša súčasná ktíza vyžaduje nový systém, podobne ako svet potreboval „reset“ – prenastavenie – v roku 1932 a opäť v roku 1945, tak rovnako to musíme urobiť znovu.

Toto zdanlivo vyzerá, že je celé správne. Ale tu je rub celej veci…

New Deal F.D.Roosvelta bol založený na predpokladoch/podmienkach:

  1. Zastavenie diktatúry bankárov v roku 1933 kedy on osobne torpédoval Londýnsku Konferenciu Ligy Národov a Bank of England,

  2. nasadenie masívnej regulácie na špekulantov z Wall Street pod zákonmi známymi pod menom Glass-Steagall laws a široké bankové zákony, ktoré rozbili megabanky, vytvorili SEC (Security and Exchange Commission), chránili legitímne úspory a postavili stovky elitných bankárov pred súd cez komisiu Pecora Commission,

  3. naštartovanie obrovských projektov infraštruktúry pod vedením Tennessee Valley Authority, projektami Rural Electrification – elektrifikácie vidieka, priehrady Grand Coulee Dam, Hoover Dams atď., ktoré zvýšili celonárodnú produktivitu práce (national productive powers of labor), čím zmenili Ameriku na PLNO SPEKTRÁLNU agro-industriálnu ekonomiku schopnú konštantného rastu, a

  4. statočne bojoval aby zaručil všetky tieto schopnosti/možnosti všetkým národom sveta čo bolo v totálnej opozícii voči Britskému Impériu.

Dnešní „Zástancovia“ toho Green New Deal – Novej Zelenej Dohody – používajú tú formu a meno historických precedentov FDR, ale sú totálne zameraní na protikladné ciele.

V rámci mechanizmov globálnych reakcií, ktoré navrhujú oligarchovia ktorí reálne prevádzkujú tú Stratégiu Resetu (prenastavenie) Svetového Ekonomického Fóra, (World Economic Forum’s Great Reset strategy), tie rozvodné siete zelenej energie (green energy grids) navrhnuté aby znížili teplotu sveta o dva stupne počas 30 rokov dekarbonizáciou spoločnosti, budú mať skutočný účinok ten, že zredukujú produktívnu silu práce všetkých národov, a nie že by ju zvýšili, ako vtedy spôsobil New Deal.

Medztým tie ocňovacie mechanizmy navrhnuté Bank of England (Cap and Trade/Carbon pricing mechanisms) ktoré vymysleli spolu s Carney/Bloomberg Task Force on Climate Related Financial Disclosures , sľubujú, že vytvoria finančné motivačné systémy na zredukovanie populácie sveta tým, že rozoberú ten priemyselný ekonomický systém potrebný na udržovanie tých 8 miliárd „duší“ (souls) na povrchu Zeme v súčasnosti. V nedávnom prejave pre City of London predošlý šéf Bank of England, ktorý dnes vedie pre Borisa Johnsona jeho „Climate Finance team“, povedal:

Dosiahnuť čisté nulové (net zero) emisie bude vyžadovať úplnu transformáciu (prerod, prechod) ekonomiky – každej firmy, každej banky((?) každý poisťovateľ a investor bude musieť prispôsobiť svoje business modely. To by mohlo zmeniť existenčné riziko na najväčšiu komerčnú príležitosť našej éry. ”

Carney, ktorý je zhodou okolností (happens to be) aj architektom toho Klimatického Súhrnu pre Centrálnych Bankárov – Central Bankers Climate Compact – sa predtým vyhrážal zničením všetkých biznisov, ktoré odmietli reformovať sa podľa nových zelených štandardov, ktoré si on a jeho vedúci pracovníci želajú nasadiť na celý svet, vyhlásením: tie firmy ktoré očakávajú takýto vývoj budú slušne odmenené. Tie čo neočakávajú, prestanú existovať ”.

Hoci ten nový prestavený zelený systém sľubuje že zahrnie viac pravidiel – väšiu reguláciu – voči finančnému sektoru, budú tieto nové pravidlá riadené/kontrolované suverénnymi národnými štátmi, v záujme všeobecného blahobytu (general welfare) ich obyvateľstva, alebo súkromnými centrálnymi bankami v záujme oligarchickej elity posadnutej ovládaním, kontrolou, bilanciou, a držania národov naivne dôverčivých, zmätených, rozdelených, vyľudnených a zbedačených?

Ja myslím, že to si viete domyslieť sami.

Jediná forma legitímneho Veľkého Resetu, ktorý bude chrániť ľudí, národy, a zredukuje vplyv finančnej oligarchie ZATIAĽČO bude naozaj ochraňovať životné prostredie a to dlhodobe, je zviazaná s tou modernou medzinárodnou Novou Dohodou známou ako Belt and Road Initiative. Tým, že vytvorili nový systém financovania, naviazaného na dlhodobý rozvoj, agro-priemyselný rast plnospektrálnych ekonomík po celom svete, Čína a jej spojenci zdvihli tú fakľu ktorú pustil z ruky Franklin Roosevelt keď včasne zomrel 12. Apríla 1945. Akékoľvek aranžovanie nového ekonomického prenastavenia – reset – by sa muselo držať tých osvedčených princípov anti-fašistickej politickej ekonómie, ktorá sa osvedčila ako fungujúca v minulosti, a naďalej funguje v súčasnosti.

Silný štart takého Resetu by vyžadoval, aby Prezident Trump súhlasil s mimoriadnym summitom v zostave Rusko-Čína a USA, nasledovaným summitom piatich národov za účasti Británie a Francúzska, podľa vodítka vysvetleného Prezidentom Putinom v Januári 2020 a zopakovaného opäť už pred týždňami.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Fico

Prieskum SANEP: Dôveyhodnosť šéfov strán kopíruje ich prefrencie, vedie Fico

18.07.2024 12:45

Prieskum spoločnosti SANEP v júli sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

rokovanie, parlament, NR SR,

Prieskum SANEP: Smer s odstupom od PS, Hlas zostáva kľúčový pre každú koalíciu

18.07.2024 12:30

Do parlamentu by sa podľa júlového prieskumu preferencií politických strán od spoločnosti SANEP dostalo len šesť strán.

SR MŽP TK medveď hnedý mimoriadna situácia BAX

Slovensko zatiaľ nevyužilo jednoduchšie pravidlá na likvidáciu problémových medveďov

18.07.2024 11:47

Celý dokument je podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.