Založ si blog

Riziko úmrtia vakcinovaných vyššie ako u nevakcinovaných

Článok pochádza od špecialistu menom Dr. Gérard Delépine, publikovaný na Global Research.

Začiatok článku je ako zo Slovenska:

Už od začiatku zdravotnej krízy Francúzska vláda vyhlasovala, že to včasné liečenie nebolo účinné. Nasadila značné obmedzenia naších slobôd, zvášť na predpisovanie liekov lekármi ,[1]

Tiež sľúbila, že vakcináciou bude dosiahnutá kolektívna imunita, koniec krízy, a návrat k normálnemu životu.

Ale 18 mesačné zlyhanie, tejto tzv. “stratégie zdravia” založenej na falšovaných simuláciách, nespočetných klamstvách, nikdy nedodržaných sľuboch, ako aj kampaniach propagandy a zastrašovania, sa stalo neznesiteľným.

Ako ďalší krok to bolo nasledované vynucovaním súhlasu dať sa vakcinovať, cez celkom priamočiare vydieranie, zatiaľčo sa obmedzovali naše slobody pohybu a spoločenského života, nášho práva na prácu a oddychové aktivity.

Sú tie vakcíny, ktoré na nás chcú nasadiť účinné?

Môžu viesť ku kolektívnej imunite, alebo je to len mýtus? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, urobíme si aktuálne sanitárne vyhodnotenie tých najvakcinovanejších krajín, podľa čísel poskytnutých v zdrojoch World Health Organization a z grafov od OurWorldinData. (Od Nasadenia Vakcin v Decembri 2020 po 15. September 2021)

Moja poznámka: všetky nasledujúce časti majú zodpovedajúce grafy, tie treba pozrieť v originálnom článku.

Rekordná úmrtnosť v Gibraltári, čo je šampión injekcií od Astra Zeneca.

Gibraltar (34,000 obyvateľov) začal vakcináciu v Decembri 2020, kedy zdravotná agentúra narátala iba 1040 potvrdených prípadov a 5 úmrtí pripísaných Covidu19 v tejto krajine. Po značne komplexnej vakcinačnej akcii, a dosiahnutí 115% pokrytia (vakcinácia bola rozšírená na mnohých Španielskych hostí), počet nových infekcií vzrástol päťnásobne (na 5314) a počet úmrtí vzrástol 19-násobne. Teda počet úmrtí vzrástol 19-násobne, a dosiahol 97, t.j. 2853 úmrtí na milión obyvateľov (t.j. v prepočte), čo je jeden z Európskych rekordov úmrtnosti. Ale zodpovední za vakcináciu popierajú akúkoľvek kauzálnu súvislosť, bez toho, aby navrhli akúkoľvek inú pravdepodobnú kauzalitu (etiology). A po niekoľkých mesiacoch pokoja epidémia prišla znova, čím potvrdila, že 115% pokrývajúca vakcinácia nechráni proti tomu ochoreniu.

Malta: 84% pokrytie vakcináciou, ale rovnako neúčinné.

Malta je jedným z Európskych šampiónov pseudo-vakcín: na tomto ostrove s 500,000 obyvateľmi bolo nasadených skoro 800,000 dávok, čo zabezpečilo vakcinačné pokrytie na skoro 84% s oneskorením asi 6 mesiacov.

Ale od začiatku Júla 2021, epidémia naštartovala znova a vážne (smrteľné) prípady pribúdajú, čím nútia príslušné autority uznať, že vakcinácia nechráni obyvateľstvo, a nasadiť obmedzenia.

Tu opäť, tá recidíva epiémie v zmysle počtu prípadov a úmrtnosti dokazuje, že vysoký stupeň vakcinácie nechráni obyvateľstvo.

Na Islande už dnes ľudia neveria na stádovú imunitu.

V tejto malej krajine s 360,000 obyvateľmi, viac ako 80% má prvú vakcínu (primo-vaccinated) a 75% má kompletný vakcinačný cyklus. Ale ku stredu Júla 2021, nové denné infekcie vzrástli z asi 10 na okolo 120, pred stabilizovaním sa na počte vyššom ako v období pred-vakcinačnom. Táto náhla recidíva presvedčila hlavného epidemiológa o nemožnosti získania kolektívnej imunity prostredníctvom vakcinácie. “To je mýtus,” vyhlásil verejne.

Belgicko: recidíva ochorenia napriek vakcinácii

V Belgicku, skoro 75% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny. A 65% obyvateľstva má kompletný vakcinačný cyklus. Avšak, od konca Júna 2021, počet nových denných infekcií vzrástol z menej ako 500 na skoro 2000. Ako priznáva RTBF, tvárou v tvár Delta variantu, súčasná vakcína je ďaleko od toho, aby ochránila obyvateľstvo.

Singapúr prestal dúfať v “Zero Covid” cez vakcíny

Táto malá krajina je tiež vysoko zaočkovaná a skoro 80% obyvateľstva obdržalo aspoň jednu dávku. Ale od 20. Augusta 2021, musela čeliť exponenciálnemu obnoveniu sa epidémie s vzrastom počtu denných prípadov z približne 10 v Júni na viac ako 150 na konci Júla, a 1246 prípadov 24. Septembra.

Toto nekontrolovateľné „obnovenie“ ochorenia napriek vakcinácii viedlo k opusteniu stratégie vymazania vírusu v prospech modelu “žijeme s vírusom”, pričom sa pokúšame zachádzať s ochorením “ako s chrípkou“.

V Británii: starosti spôsobujúci nárast v počte infekcií

Soojené Kráľovstvo je Európsky šampión vakcinácie od Astra Zeneca, s viac ako 70% obyvateľstva vakcinovaného prvý krát, a 59% s kompletnou vakcináciou. Táto vysoká miera “vakcinovania” nezabránila explózii prípadov na začiatku leta, s do 60,000 novými prípadmi denne k prostriedku Júla.

Zoči voči tomuto významnému obnoveniu epidémie napriek vakcinácii, Andrew Pollard, zástupca Oxford Vaccine Group, priznal pred Parlamentom: “kolektívna imunita cez vakcináciu je mýtus“.

Tento opätový výskyt infekcií bol sprevádzaný aj obnovením hospitalizácií, ťažkých prípadov, a úmrtí. Podľa oficiánych reportov z Augusta,[2] úmrtia boli častejšie medzi plne vakcinovanými pacientmi (679), ako medzi nevakcinovanými pacientmi (390), takto kruto potierajúc nádeje ochranného účinku vakcín proti úmrtnosti.

Po zrušení posledných sanitárnych obmedzení, epidémia poklesla na úroveň menej ako 30,000 prípadov denne, zatiaľčo na začiatku Júla, simulácie covid špecialistov predpovedali až do 100,000 nových prípadov denne ak sa zrušia sanitárne opatrenia.

Izrael: zjavná post-vakcinačná katastrofa popieraná úradníkmi

Izrael, šampión injekcií od Pfizeru, kedysi všade citovaný ako príklad efektivity, dostal teraz tvrdú pripomienku realitou, a je teraz modelom zlyhania vakcíny.

70% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny, a skoro 90% tých z rizikových skupín majú kompletný vakcinačný cyklus. Ale epidémia vyskočila silnejšie ako kedykoľvek predtým od konca Júna, a viac ako 11,000 nových prípadov bolo zaregistrovaných za 1 deň (14. September 2021), prekonajúc vrcholy zaznamenané v Januári 2021 počas vypuknutia, nasledujúceho prvé Pfizer injekcie, skoro o 50%.

Toto obnovenie epidémie, napriek Pfizer injekciám, je sprevádzané vzrastom v hospitalizáciách, kde tí vakcinovaní reprezentujú väčšinu z tých hospitalizovaných.

Vakcinácia neochráni proti ťažkým formám ochorenia, ani proti úmrtiam.

Koniec Júla: 71% zo 118 vážne chorých Izraelcov (vážne, kritické) bolo plne vakcinovaných!

Takáto časť vážne chorých ľudí – vakcinovaných – je oveľa väčšia ako podiel plne vakcinovaných ľudí: 61%. Vyhlasovať, že vakcína ocgraňuje pred vážnymi formami toho ochorenia, ako Israelský Minister Zdravotníctva nerozvážne vyhlásil, je veľká chyba (alebo dezinformácia?).

V rámci snahy nepriznať si svoje chyby, Izraelská vláda zotrváva v popieraní svojho zjavného zlyhania, a pokračuje v navrhovaní výlučne vakcinácie ako riešenia. O koľko viac úmrtí bude treba, kým bude nasledovať príklad Indie alebo Japonska, a konečne nasadí včasné liečenie?

Závery

Tie súčasné pseudo vakcíny nie sú dostatočne účinné. Nedokážu predísť recidíve tej epidémie, ani hospitalizáciám, a ani vážnym formám, ani úmrtiam. V Izraeli a vo Veľkej Británii, ktoré špecifikujú vakcinačný status obetí, tí vakcinovaní majú (suffer from) zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s nevakcinovanými.

To sledovanie politiky výlučne vakcinovania (vaccine-only policy) vedie do smrteľnej slepej uličky, zatiaľčo krajinám, ktoré oficiálne odporúčajú včasné liečenie (India, viď aj predošlý článok), alebo dovoľujú svojím lekárom ho predpisovať (Japonsko, Kórea) sa darí oveľa lepšie.

Na čo čakajú naše zdravotné autority, aby prestali veriť falšovaným simuláciám vykonávaným epidemiológmi ktorí sú príliš úzko naviazaní na vakcinačné firmy, aby sa pozreli na dokázané fakty a zastavili svoju podvodnú a zhubnú (deleterious) pro-vakcinačnú kampaň a odporučili včasné liečenie?

Pokračovanie v tom zákaze včasného liečenia vyvíjaním tlaku na lekárov (by treating physicians – opatrná formulácia, ktorá v angličtine môže znamenať všeličo, až po uplácanie alebo vydieranie) vedie ku strate šance pre mnohých pacientov, a priamo sa dotýka zodpovednosti vlády, a konkrétne Ministra Zdravotníctva.

Takáto časť vážne chorých ľudí – vakcinovaných – je oveľa väčšia ako podiel plne vakcinovaných ľudí: 61%. Vyhlasovať, že vakcína ocgraňuje pred vážnymi formami toho ochorenia, ako Israelský Minister Zdravotníctva nerozvážne vyhlásil, je veľká chyba (alebo dezinformácia?).

V rámci snahy nepriznať si svoje chyby, Izraelská vláda zotrváva v popieraní svojho zjavného zlyhania, a pokračuje v navrhovaní výlučne vakcinácie ako riešenia. O koľko viac úmrtí bude treba, kým bude nasledovať príklad Indie alebo Japonska, a konečne nasadí včasné liečenie?

Závery

Tie súčasné pseudo vakcíny nie sú dostatočne účinné. Nedokážu predísť recidíve tej epidémie, ani hospitalizáciám, a ani vážnym formám, ani úmrtiam. V Izraeli a vo Veľkej Británii, ktoré špecifikujú vakcinačný status obetí, tí vakcinovaní majú (suffer from) zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s nevakcinovanými.

To sledovanie politiky výlučne vakcinovania (vaccine-only policy) vedie do smrteľnej slepej uličky, zatiaľčo krajinám, ktoré oficiálne odporúčajú včasné liečenie (India, viď aj predošlý článok), alebo dovoľujú svojím lekárom ho predpisovať (Japonsko, Kórea) sa darí oveľa lepšie.

Na čo čakajú naše zdravotné autority, aby prestali veriť falšovaným simuláciám vykonávaným epidemiológmi ktorí sú príliš úzko naviazaní na vakcinačné firmy, aby sa pozreli na dokázané fakty a zastavili svoju podvodnú a zhubnú (deleterious) pro-vakcinačnú kampaň a odporučili včasné liečenie?

Pokračovanie v tom zákaze včasného liečenia vyvíjaním tlaku na lekárov (by treating physicians – opatrná formulácia, ktorá v angličtine môže znamenať všeličo, až po uplácanie alebo vydieranie) vedie ku strate šance pre mnohých pacientov, a priamo sa dotýka zodpovednosti vlády, a konkrétne Ministra Zdravotníctva.

Dr. Gérard Delépine je onkológ a štatistik

Poznámky

[1] For the first time in 2500 years…

[2] SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 21
Published August 2021 Public Health England Gateway number : GOV 9374 20 August 2021

The original source of this article is nouveau-monde.ca, published on our French language web site mondialisation.ca
Copyright © 
Dr. Gérard Delépinenouveau-monde.ca, 2021

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

blesk, búrka, blesky, počasie

Pozor na vietor a prudký dážď. Meteorológovia varujú pred búrkami

21.06.2024 22:00

Na území celého Slovenska hrozia v piatok večer aj v sobotu búrky.

Medveď hnedý

Útoky medveďov na človeka v Japonsku sa množia. Ďalšou obeťou je stavebný robotník

21.06.2024 20:41

Medveď pravdepodobne zabil stavebného robotníka (58) v Japonsku. Muža našli v lese v prefektúre Nagano s rozsiahlymi poraneniami hlavy a chrbta.

vojna na Ukrajine, hroby, Charkov

NYT: Veľa mužov na Ukrajine sa skrýva. Obávajú sa, že ich nevycvičených pošlú na smrť

21.06.2024 18:35

Na Ukrajine žije mnoho mužov, ktorí sa skrývajú. Majú strach z odvodov do armády na obranu krajiny proti ruskej invázii. S niekoľkými z nich hovoril denník The New York Times (NYT).

Viktor Orbán

Nemecko už podľa Orbána 'nevonia a nevyzerá rovnako', zmenilo sa na multikultúrny svet

21.06.2024 18:21

Maďarský premiér Orbán počas návštevy Berlína povedal, že Nemecko sa v dôsledku migrácie zmenilo na "pestrofarebný, multikultúrny svet".