Založ si blog

Pandémia založená na podvode od začiatku

F. William Engdahl , Global Research . Článok pokračuje v prezentovaní názoru, že všetko okolo koronavíru smrdí. A – ukazuje ako až smrdí; celý rozsah smradu však zahrnuje aj indikácie že ten vírus je umelo vytvorený, a tá agenda „boja proti nemu“ má vo vleku inú, širšiu agendu tzv. „globálneho resetu“, o ktorých som písal predtým.

Široko chválený Nemecký Model režimu Angely Merkel na zvládanie pandémie COVID-19 je momentálne pohlcovaný sériou potenciálne devastujúcich šcandálov, siahajúcich až priamo do srdca testovacích a medicínskych odporúčaní, ktoré sú používané na nasadzovanie drakonických ekonomických shutdownov, a následne, de facto povinných vakcinácií. Škandály sa týkajú jedného profesora v srdci Merkelovej „corona poradnej skupiny“. Implikácie siahajú ďaleko za Nemecké hranice až po samotnú WHO a ich globálne odporúčania.

Celý prípad okolo WHO poverenia (mandated) na núdzový lockdown biznisov, škôl, kostolov a ďalších spološenských oblastí po celom svete, je založený na teste uvedenom, prekvapujúco zavčasu, v ságe koronavírusu z Wuhanu.

23.Január 2020, vo vedeckom časopise (journal) Eurosurveillance, vydávaný EU Center for Disease Prevention and Control – EU Centrum pre prevenciu a ovládanie chorôb -, Dr. Christian Drosten, spolu s niekoľkými kolegami z Berlin Virology Institute pri nemocnici Charite Hospital, spolu s vedením malej Berlínskej biotech firmy TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, uverejnil štúdiu, ktorá vyhlásila, že vyvinula prvý účinný test na detekciu, či je niekto infikovaný novým coronavirusom, identifikovaným prvákrát len pár dní predtým vo Wuhane. Drostenov článok mal titulok “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020) (t.j. detekcia nového Coronavíru reálno-časovým PCR testom, to RT je tam ešte raz za Real Time).

Táto správa bola uvítaná okamžitou podporou skorumpovaným Generálnym Riaditeľom WHO menom Tedros Adhanom, prvý „non-medical” doktor ktorý vedie WHO. Odvtedy ten Drostenom podporený test na vírus, nazvaný real-time alebo RT-PCR test, sa rozšílil po celom svete cez WHO, ako najpoužívanejší testovací protokol na určenie, či by testovaná osoba mohla mať COVID-19, to ochorenie (illness).

27. Novembra vysoko rešpektovaná skupina 23 medzinárodných virológov, mikrobiológov a s tým súvisiacich vedcov, publikovala výzvu pre Eurosurveillance aby stiahla (aj odvolať) Drostenov článok z 23. Januára 2020. Ich starostlivá analýza originálneho článku (piece, kúska) je usvedčujúca – damning. Predložili skutočnú recenziu – peer review”.

Obviňujú Drostena a prívržencov z fatálnejvedeckej nekompetentnosti a nedostatkov pri presadzovaní svojho testu.

Pre začiatok, ako kritickí vedci odhaľujú, článok, ktorý etabloval Drostenov PCR test pre Wuhanský typ coronaviru, ktorý bol následne „adoptovaný“ s nepatričnou náhlivosťou Merkelovej vládou spolu s WHO pre celosvetové nasadenie rezultujúc do prísnych lockdownov globálne a do ekonomickej a sociálnej/spoločenskej katastrofy nikdy neprešiel cez recenzné hodnotenie (was never peer-reviewed) pred tým ako bol publikovaný v Eurosurveillance journal. Kritici zdôrazňujú, že

ten Corman-Drostenov článok bol odovzdaný do Eurosurveillance 21. Januára 2020 a akceptovaný pre publikovanie 22. Januára 2020. 23. Januára 2020 bol článok online.”

Neuveriteľne, protokol Drostenovho testu, ktorý už poslal do WHO v Ženeve 17. Januára, bol oficiálne odporúčaný WHO ako ten celosvetový test na určenie prítomnosti Wuhan coronaviru, dokonca skôr ako bol ten článok publikovaný.

Ako kritizujúci autori zdôrazňujú, pre záležitosť tak komplexnú a dôležitú pre svetové zdravie a bezpečnosť, seriózny 24-hodinový “peer review” od minimálne dvoch expertov v tejto oblasti nie je možný. Kritici upozorňujú, že Drosten a jeho spoluautor Dr. Chantal Reusken, neodkryli do očí bijúci konflikt záujmov. Obaja boli aj členmi vydavateľskej rady Eurosurveillance. Ďalej, ako hlásili BBC a Google Statistics, 21. Januára bolo celosvetovo úhrn 6 úmrtí pripísaných Wuhan vírusu. Pýtajú sa, “Prečo autori predpokladali výzvu pre laboratóriá verejného zdravia, kým neexistovala žiadna podstatná evidencia v tom čase, ktorá by naznačovala že nákaza bola rozšírenejšia ako sa na začiatku predpokladalo?” Ďalší spoluautor Drostenovho článku, ktorý dal zásterku zdanlivej vedeckej kredibility Drostenovej PCR procedúre bol šéfom (head) firmy, ktorá vyvinula test ktorý sa predáva dnes, s požehnaním od WHO, v stovkách miliónov, Olfert Landt, z firmy Tib-Molbiol v Berlíne, ale ani Landt neodhalil ten relevantný fakt v Drostenovom článku.

Nič podozrivé alebo nevhodné v tom nie je, však? Bolo by podstatné vedieť, či Drosten, Merkelovej hlavný vedecký pradca pre COVID-19, Nemecký de facto “Tony Fauci,” dostane percentá za každý test predaný firmou Tib-Molbiol v rámci ich globálnej marketingovej dohody s Roche.

Falošní Pozitívni?

Od konca Januára 2020, svetové mainstreamové médiá nás všetkých zaplavujú zastrašujúcimi hodinovými aktualizáciami o totálnom počte infikovaných coronavirusom”. Obvykle len jednoducho pripočítajú každý denný prírastok ku globálnemu sumáru potvrdených prípadov”, v súčasnosti cez 66 miliónov. Alarmujúce, keby nebolo faktu že, ako Pieter Borger a jeho vedeckí spolupracovníci upozorňujú, potvrdené prípadyje nezmyselné číslo. Prečo?

Nič podozrivé alebo nevhodné v tom nie je, však? Bolo by podstatné vedieť, či Drosten, Merkelovej hlavný vedecký pradca pre COVID-19, Nemecký de facto “Tony Fauci,” dostane percentá za každý test predaný firmou Tib-Molbiol v rámci ich globálnej marketingovej dohody s Roche.

Falošní Pozitívni?

Od konca Januára 2020, svetové mainstreamové médiá nás všetkých zaplavujú zastrašujúcimi hodinovými aktualizáciami o totálnom počte infikovaných coronavirusom”. Obvykle len jednoducho pripočítajú každý denný prírastok ku globálnemu sumáru potvrdených prípadov”, v súčasnosti cez 66 miliónov. Alarmujúce, keby nebolo faktu že, ako Pieter Borger a jeho vedeckí spolupracovníci upozorňujú, potvrdené prípadyje nezmyselné číslo. Prečo?

Borgerova správa identifikuje to, čo nazývajú desať fatálnych problémovv Drostenovom článku z minulého Januára. Tu sa obujeme do tých čo najviac bijú do očí, ktoré ľahko pochopí väčšina neodborníkov.

Drosten & co. predložili mätúce nešpecifické sekvencie pre primer a probe (to sú dve kľúčové zložky testu, na úrovni DNA). Kritici poznamenávajú, že “Tento vysoký počet variant je nielen neobvyklý, ale je značne mätúci (highly confusing) pre laboratóriá. Týchto šesť nešpecifických pozícií môže ľahko rezultovať do návrhu niekoľkých odlišných alternatívnych sekvencií primerov, ktoré sa nevzťahujú na SARS-CoV-2… ten mätúci nešpecifický popis v článku Cormana a Drostena je nevhodný ako Štandardný Operačný Protokol. Tieto nešpecifikované pozície mali byť navrhnuté jednoznačne”. Doplňujú, že RT-PCR neodporúčame pre primárnu diagnostiku infekcie. Pre toto RT-PCR Test, používaný v rámci klinickej rutinnej práce na detekciu COVID-19, nie je indikovaný pre COVID-19 diagnostiku na regulačnej báze.”

Amplifikačné Cykly

Ale ešte usvedčujúcejší pre Drostena je fakt, že nikde sa nezmienil kedy je test pozitívny alebo negatívny, alebo vlastne čo definuje pozitívny alebo negatívny výsledok! Borgerova správa poznamenáva, “Tieto typy virologických diagnostických testov musia byť založené na SOP (Štandard Operačný Protokol), včítane overeného a fixného počtu PCR cyklov (Ct hodnota), po ktorých je vzorka považovaná za pozitívnu alebo negatívnu. Maximálna rozumne spoľahlivá Ct hodnota je 30 cyklov. Nad Ct hodnotu 35 cyklov sa musí očakávať rapídny vzrast počtu falošných pozitívnych. Vedecké štúdie ukazujú, že len neinfekčné (mŕtve) vírusy sú detekované s hodnotami Ct 35.”

WHO a Drosten odporúčali Ct 45 cyklov a, údajne, dnes Nemeckí zdravotní úradníci tak isto. Žiaden zázrak, že ako počet testov prudko vyskočil v nástupe zimnej chrípkovej sezóny, PCR “počty pozitívnychv Nemecku a inde explodujú. Ako kritickí autori upozorňujú, ak by boli „zdravotné autority“ špecifikovali 35 cyklov ako maximum, počet corona pozitívnych by bol len menej ako 3% súčasných počtov! Poznamenávajú, žeanalytický vásledok s Ct hodnotou 45 je vedecky a diagnosticky absolútne nezmyselný (a rozumná Ct-hodnota by nemala prekročiť 30). Toto všetko by malo byť komunikované veľmi jasne.

To je signifikantná chyba, že Corman-Drostenov článok sa nezmieňuje o maximálnej hodnote Ct pri ktorej vzorka ešte môže byť jednoznačne považovaná za pozitívny alebo negatívny výsledok testu. Tento dôležitý limit prahu cyklov nie je špecifikovaný ani v žiadnych nadväzujúcich príspevkoch dodnes.” Autori dodávajú,

Skutočnosť, že tieto PCR produkty nemali potvrdenú platnosť na molekulárnej úrovni je ďalšou do očí bijúcou chybou protokolu, ktorá robí akýkoľvek test na tomto založený bezcenným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikovanie SARS-CoV-2 vírusu.”

V jednoduchej Angličtine, celá táto veľká stavba Gatesovej nadácie, Merkelovej vlády, WHO a WEF, ako aj prípad v prospech de facto vynútenej vakcinácie netestovanými vakcínami, spočíva na výsledkoch nejakého PCR testu na coronavírus, ktorý nestojí za kopec fazule (that is not worth a hill of beans – nechcel som nasadiť naše prirovnania, skĺzol by som do vulgárnosti, viď ďalšia veta, v ktorej sa tam dostali aj autori). Ten test Drostena a WHO je, viacmenej, vedecká šťanka (more or less, scientific crap).

Chýba dokonca aj dôkaz Doktora? (missing Doctor proof too?)

Táto devastujúca kritika od 23 svetových čelných vedcov, zahrnujúc vedcov ktorí majú patenty vzťahujúce sa k PCR, DNA Izoláciu a Sekvencovanie (Isolation and Sequencing – prekladám čo vidím), a bývalý Hlavný Vedec firmy Pfizer (former Pfizer Chief Scientist), je usvedčujúca, ale nie je jediným problémom ktorému dnes čelí Professor Dr. Christian Drosten. On a úradníci na Frankfurtskej Goethe Univerzite, kde on tvrdí že získal doktorát z medecíny v roku 2003, sú dnes obvinení z podvodu ohľadne titulu (degree fraud).

Podľa pána menom Dr. Markus Kühbacher, špecialista v skúmaní vedeckých podvodov typu plagiátorstva dizertácií, doktorská práca Dr. Drostena podľa zákona musí byť uložená k určitému dátumu za účasti akademických autorít jeho Univerzity, ktorí potom podpíšu právnický formulár (legal form), Revisionsschein, overený podpisom, razítkom Univerzity a dátumom, s titulom doktorskej práce, a autorom, a byť odoslaná do Univerzitného archívu. Spolu s tým sú založené tri originálne kópie práce.

Kühbacher obviňuje, že Goetheho Univerzita je vinná z pokusu o kamufláž alebo ututlanie, tým že vyhlasuje, nepravdivo, že Drostenov Revisionsschein bol/je zaznamenaný (on file). Hovorca Univerzity bol neskôr nútený pripustiť, že nebol zaznamenaný, prinajmenšom neboli schopní ho lokalizovať. Navyše, z troch povinných kópií doktorskej dizertácie – ktoré mali byť uložené v tomto súbore – vysoko podstatných, vzhľadom na globálnu dôležitosť v rámci Drostenovej roly vo veci coronavirus, dve kópie zmizli”, a zvyšná jediná kópia je poškodená vodou – water-damaged. Kühbacher hovorí, že Drosten bude teraz asi čeliť obvineniu – court charges – za držanie falošného (podvodníckeho – fraudulent) doktorského titulu.

Uvidí sa či to prejde, fakt je, že samostatný právny proces bol naštartovaný podaním v Berlíne proti dvom ľuďom zodpovedným za Nemeckú mediálnu lokalitu, Volksverpetzer.de, za ohovádanie a hanobenie, podané dobre známym a kritickým Nemeckým doktorom medecíny menom Dr. Wolfgang Wodarg. Súdny prípad požaduje od obžalovaných €250,000 za poškodenia za hanobenie charakteru a materiálnu újmu Wodargovi obvinenými, na ich online stránke, ako aj iných Nemeckých médiách, vyhlasujúc, že zlomyseľne, a bez dôkazov, hanobili Wodarga, nazývajúc ho “popierač Covidu – covid-denier,” falošne ho nazývajúc pravicovým extrémistom (je celoživotným bývalým členom parlamentu za Sociálno Democratickú Stranu) a početné ďalšie falošné a poškodzujúse obvinenia.

Právnym zástupcom Dr Wodarga je dobre známy Nemecko-Americký právny zástupca Dr. Reiner Fuellmich. V jeho bodoch obvinenia proti obvineným Fuellmich cituje v plnom rozsahu útoky proti Drostenovmu testu na coronavirus od Dr. Pietera Borgera a spol. uvedené vyššie. Toto účinne núti žalovaných dokázať nesprávnosť Borgerovho článku. Je to významný krok na ceste k odmietnutiu celého testovacieho podvodu WHO COVID-19 PCR. Už dnes odvolací súd v Lisabone, Portugalsko, rozhodol 11. Novembra, že PCR test Drostena a WHO nie je platný na detekciu infekcie coronavirusom, a že nie ja žiadnym základom pre nariaďovanie celonárodného alebo čiastkových lockdownov.

Ak by tu nešlo o niečo tak smrteľné pre ľudstvo, bolo by to celé materiálom pre komédiu absurdného typu. Svetový Cár Zdravia, Šéf WHO Tedros nie je doktorom medecíny, jeho WHO je masívne financované počítačovým manažérom bilionárom, vypadnutým z vyššej odbornej školy Gatesom, ktorý je tiež poradcom vlády Merkelovej ohľadne COVID-19 opatrení.

Merkelovej vláda používa Drostenov PCR test a Drostena ako “all-wise – premúdreho” experta na nasadzovanie tých najdrakonickejších ekonomických následkov v nevojnovom čase. Jej Minister Zdravotníctva Jens Spahn je bývalý bankár, ktorý nemá žiaden medicínsky titul, len pracovné pôsobenie (stint) ako lobbysta pre Big Pharmu. Šéf Nemeckého CDC, menom Robert Koch Institute, Lothar Wieler, nie je virológ, ale zverolekár – Tierarzt. S touto posádkou, Nemcom sa pred očami ich životy ničia lockdownami a spoločensko-sociálnymi opatreniami predtým nepredstaviteľnými. Existuje veda a potom existuje ešte veda. Avšak, nie všetka „veda“ má nejakú hodnotu.

A keďže som mal na začiatku predslov, dám si sem zaslov. Tu si treba pripomenúť, že momentálne prebieha tzv. vakcinácia proti tomu vírusu, a – ak sa nestalo niečo čo som nezachytil – tie vakcíny sú v rozpore so zákonom:

Dohovor, teda Convention on Human Rights and Biomedicine, tiež známa ako Oviedo Convention je jediný medzinárodne právne záväzný nástroj ohľadne ochrany ľudských práv na poli biochémie. Je záväzný pre 29, väčšinou Európskych, krajín. Jeho aplikácia mimo Európy je teda obmedzená. Ale aj tak je dôležité uvažovať s jej ustanoveniami, keďže reprezentuje dohodu medzi niektorými krajinami v týchto veciach.

Článok 13 hovorí, že “an intervention seeking to modify the human genome may only be undertaken for preventive, diagnostic, or therapeutic purposes and only if its aim is not to introduce any modification in the genome of any descendants”. Teda: „Na intervenciu, ktorá sa pokúša modifikovať ľudský genóm, sa možno podujať výlučne na účely preventívne, diagnostické, alebo terapeutické, a len keď jej cieľom je nevložiť žiadnu modifikáciu do genómu akýchkoľvek potomkov“. Jan 15, 2020

Tie pretekársky narýchlo vytvorené a nevyskúšané vakcíny určite túto spomenutú záruku nedávajú, teda sú v rozpore s Dohovorom o ľudských právach.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Fico

Prieskum SANEP: Dôveryhodnosť šéfov strán kopíruje ich preferencie, vedie Fico

18.07.2024 12:45

Prieskum spoločnosti SANEP v júli sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

Maďarsko SR Pellegrini prezident návšteva

Pellegrini: Maďarsko prisľúbilo predĺženie ochrany vzdušného priestoru SR. Bratislava nebude bojkotovať predsedníctvo Budapešti

18.07.2024 12:45

Súčasťou programu prezidenta je aj kladenie venca k pamätnej tabuli Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera.

rokovanie, parlament, NR SR,

Prieskum SANEP: Smer s odstupom od PS, Hlas zostáva kľúčový pre každú koalíciu

18.07.2024 12:30

Do parlamentu by sa podľa júlového prieskumu preferencií politických strán od spoločnosti SANEP dostalo len šesť strán.

SR MŽP TK medveď hnedý mimoriadna situácia BAX

Slovensko zatiaľ nevyužilo jednoduchšie pravidlá na likvidáciu problémových medveďov

18.07.2024 11:47

Celý dokument je podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.