Založ si blog

Plány: Global Reset – Globálne Prenastavenie?

Peter Koenig, Global Research (celý titulok: The Global Reset – Unplugged. „The Deep State“).

Predstavte si, že žijete vo svete, o ktorom vám hovoria že je demokraciou – a vy tomu môžete dokonca veriť – ale v skutočnosti je váš život a váš osud v rukách niekoľkých ultra-bohatých, ultra-mocných a ultra-neľudských oligarchov. Môžeme ich nazývať Deep State – štát v štáte, alebo jednoducho Monštrum (Beast), alebo čokoľvek iné nejasné alebo nevystopovateľné – je to jedno. Je ich menej ako 0.0001%.

Keďže nemáme lepší výraz, volajme ich predbežne “obskúrne indivíduá” (nejasný, hmlistý, tmavý, …). Tieto obskúrne indivíduá, ktoré predstierajú že spravujú náš svet, nikdy neboli zvolené. Nepotrebujeme ich menovať. Prídete na to kto sú, prečo sú slávni, a niektorí z nich úplne neviditeľní. Vytvorili štruktúry, alebo organizmy, bez akejkoľvek právnej formy. Sú plne mimo medzinárodnej legálnosti. Sú čosi ako čelo Monštra. Možno že existuje niekoľko navzájom súťažiacich Monštier. Ale majú rovnaký cieľ: Nový alebo Jeden Svetový Poriadok – A New or One World Order (NWO, or OWO).

Tieto obskúrne indivíduá spravujú/prevádzkujú, napríklad, Svetové Ekonomické Fórum – The World Economic Forum (WEF – reprezentujúce Veľký Priemysel, Veľké Financie a Veľkú Slávu – Big Fame), skupinu Group of 7 – G 7 – Group of 20 – G20 (vodcovia ekonomicky ”najsilnejších” národov). Sú tu aj nejaké menšie entity, nazývané Spoločnosť Bilderberg, Výbor pre Zahraničné Vzťahy – Council on Foreign Relations (CFR, USA), Chatham House (UK), a ďalšie.

Členovia týchto všetkých sa prekrývajú. Aj takéto rozšírené „čelo“ – kombinované – reprezentuje menej ako 0.001%. Títo všetci sa „superpodstrčili“ (superimposed) nad suverénne národné zvolené a ústavné vlády, a nad To multinárodné svetové teleso, Spojené Národy, OSN.

V skutočnosti, oni vlastne „kooptovali“ OSN aby ich poslúchali (to do their bidding). Generálni Riaditelia OSN – UN Director Generals, ako aj GR násobných sub-organizácií OSN sú väčšinou vyberaní USA, so súhlasným prikývnutím ich Európskych vazalov – podľa politického a psychologického profilu kandidáta. Ak jeho alebo jej ‘výkon – performance (aj predstavenie)’ ako hlavy OSN alebo hlavy jednej zo suborganizácií OSN zlyhá, jeho alebo jej dni sú spočítané. Kooptované alebo vytvorené Monštrom sú aj Európska Únia, Organizácia Bretton Woods, Svetová Banka a IMF, ako aj Svetová Obchodná Organizácia – World Trade Organization (WTO) – a – bez pochýb – Medzinárodný Súdny Dvor – International Criminal Court (ICC) v Haagu. Nemá zuby. Má len zabezpečiť, aby právo vždy bolo na strane toho čo porušuje zákon (to make sure the law is always on the side of the lawless).

Okrem kľúčových medzinárodných finančných inštitúcií, WB a IMF, ešte sú tu takzvané banky pre regionálny rozvoj a podobné finančné inštitúcie, ktoré držia krajiny svojich jednotlivých regiónov pod kontrolou. Nakoniec je to finančná a dlžobná ekonomika, ktorá má všetko pod kontrolou (that controls everything, môže byť aj ktorá všetko riadi). Západniarsky neoliberálny banditizmus (banditry) vytvoril systém, v ktorom politická neposlušnosť môže byť potrestaná ekonomickým útlakom, alebo priamou krádežou národných aktív v rámci medzinárodných území. Spoločným menovateľom systému je (ešte stále) všadeprítomný US-dolár.

Nezvolené Indivíduá”

Nadvláda týchto obskúrnych nezvolených indivíduí je čoraz viditeľnejšia. My, Ľudia, považujeme za normálne, že oni hovoria čo sa má robiť (call the shots), nie čo nazývame – alebo kedysi sme hrdo nazývali, naše suverénne národy a suverénne zvolené vlády. Oni sa stali stádom poslušných oviec. Monštrum to postupne a potichu prevzalo. My sme to nezbadali. To je tá salámová taktika: Odkrajujete plátok za tenkým plátkom, a keď je saláma preč, uvedomíte že už vám nič neostalo, že vaše občianske a ľudské práva sú preč. Ale vtedy je už neskoro. Vzorový prípad je US Patriot Act (zákon ktorý okresal ľudské práva v USA pod zámienkou hrozieb terorizmu). Bol pripravený dlho pred 9/11. A keď ten 9/11 “sa stal”, Legislatíva menom Patriot prehvízdala cez Kongres bleskovo (in no time) – kvôli budúcej ochrane ľudí – ľudia od strachu po tom volali – a – zásah!, Patriot Act vzal asi 90% slobody a občianskych práv Americkej populácii. Nadobro.

Stali sme sa zotročenými Monštrom. Monštrum hovorí čo treba ohľadne vzrastu alebo úpadku naších ekonomík, o tom kto dostane okovy dlhu, kde a kedy má vypuknúť pandémia, a o podmienkach prežitia pandémie, napríklad, spoločenské obmedzenie (social confinement). A – to najlepšie na koniec (to top it all off) – nástroje ktoré Monštrum používa, veľmi prefíkane, sú maličký neviditeľný nepriateľ, nazývaný vírus, a obrovské, ale tiež neviditeľné monštrum, volá sa STRACH. To nás udržuje zavretých (off the street), mimo stretnutí s priateľmi, a mimo naších spoločenských zábav, divadla, športu, alebo pikniku v parku.

Čoskoro Monštrum rozhodne kto bude žiť ďalej a kto zomrie, doslova – ak mu to dovolíme. Toto nemusí byť až tak ďaleko. Ešte nejaká vlna pandémie a ľudia možno budú prosiť, kričať, a jačať o vakcínu, o svoj umieráčik (aj smrtiaca rana), a za super bonanzu pre Big Pharmu – a smerom k cieľom eugenikov (skvalitňovanie dedičného základu ľudí cieleným krížením) nehorázne behajúcich po svete – viď toto. Stále je čas kolektívne povedať NIE. Kolektívne a solidárne.

Vezmime posledný príklad nehorázneho podvodu. Príhodne, po tom ako prešla prvá vlna Covid-19, aspoň v Globálom Severe, kde sa robia najdôležitejšie svetové rozhodnutia, začiatkom Júna 2020, nezvolený predseda WEF Klaus Schwab, oznámil “Veľké prenastavenie – The Great Reset”. Zneužívajúc ekonomický kolaps – šok z krízy, ako v “Šokovej doktríne – The Shock Doctrine” – pán Schwab, jeden z ťahúňov Monštra, otvorene oznámi, čo bude prediskutovávať WEF, a rozhodne o budúcnosti sveta na najbližšom Davos Fóre v Januári 2021. Viac detailov viď toto.

Prijmeme my, Ľudia, agendu nikým nezvoleného WEF?

Vhodne“ sa zameria ma ochranu toho, čo zostalo z Matky Zeme; zrejme v centre bude človekom vyvolané, na CO2 založené “Globálne Oteplenie”. Nástrojom na ochranu prírody a ľudstva bude Agenda OSN 2030 – čo je zhodné s Cieľmi Udržateľného Rozvoja OSN (SDG – Sustainable Development Goals). Zameria sa na to, ako znovuvybudovať úmyselne zničenú globálnu ekonomiku, za rešpektovania tých (“zelených”) princípov zo 17 SDGs.

Upozorňujem, je to celé prepojené. Tu nie sú žiadne náhodné zhody. Tá neslávne známa (infamous) Agenda 2021, ktorá sa prekrýva s – a doplňuje – takzvanú (OSN) Agendu 2030, bude náležite inaugurovaná cez oficiálnu deklaráciu WEF Veľkého prenastavenia (The Great Reset), v Januári 2021. Analogicky, implementácia agendy Veľkého prenastavenia – The Great Reset – začala v Januári 2020, vypustením Corona pandémie – plánovanej celé dekády, pričom posledné viditeľné udalosti boli Rockefeller Report z roku 2010 s tým tzv. “Lockstep Scenario” – viď ďalej –, a Event – Udalosť – 201, z 18. Októbra v NYC, kde bola počítačovo simulovaná pandémia Corony, ktorá zanechala počas 18 mesiacov 65 miliónov mŕtvych a ekonomiku v ruinách, programovaná len niekoľko týždňov pred vypustením skutočnej corona pandémie. Viď COVID-19, We Are Now Living the “Lock Step Scenario” a toto a toto , alebo tento blog – preklad. Ešte prekladLockstep scenario“ – Lockstep môže znamenať 1 – určitý spôsob pochodu na tesno, alebo 2 – a standard method or procedure that is mindlessly adhered to or that minimizes individuality – štandardný postup alebo procedúra, ktorej sa bez rozmýšľania držíme, alebo ktorá minimalizuje individualitu.

Tu vynechávam časť originálneho článku a preskakujem na optimistickejší (? ešte sa uvidí) záver článku. Optimistickejší je len v tom, že tu ponúka alternatívu, ktorú zrejme „Západ“ nemá pod kontrolou – Čínu. Takže záver článku:

Zatiaľčo prezident Trump stále „bije“ Čínu za neférové obchodovanie, pre nesprávne riadenie pandémie Covidu, pre kradnutie majetkových práv – bitie číny bez konca – že Čína je závislá na USA a že USA pretrhne obchodné väzby s Čínou – alebo pretrhne väzby vôbec, Čína voči Trumpovi bluffuje. Čína sa potichu preorientováva smerom na krajiny ASEAN plus Japonsko (áno, Japonsko!) a Južnú Kóreu, kde obchod už dnes predstavuje okolo 15% obchodu Číny a očakáva sa, že sa zdvojnásobí počas nasledujúcich piatich rokov.

Napriek lockdownu – uzatvoreniu – kvôli Corone a prerušeniu obchodu, celkové exporty Číny sa zotavili s 3.2% navýšením v Apríli (v porovnaní s Aprílom 2019). Tento celkový výkon v Čínskych exportoch bol pritom dosiahnutý za dramatického poklesu obchodu medzi USA a Čínou. Exporty Číny do USA poklesli o 7.9% v Apríli (oproti Aprílu 2019).

Je jasné, že veľká väčšina priemyslu USA by neprežila bez Čínskych dodávateľských reťazcov. Závislosť Západu na Čínskych medicínskych dodávkach je zvlášť silná. A to nehovoríme o závislosti spotrebiteľov v USA na Číne. V roku 2019 celková spotreba USA, približne 70% GDP, sa rovnala $13.3 trilión (US), z ktorého značný podiel je priamo importovaný z Číny, alebo závislý na ingredientoch z Číny.

Tí WEF-masters stoja pred skutočnou dilemou. Ich plán značne závisí na výsostnom postavení dolára (dollar supremacy), ktoré by ďalej umožňovalo rozdávať sankcie a konfiškovať aktíva od krajín ktoré sa stavajú proti moci USA; Hegemónia dolára, ktorá by umožnila zneužívať zložky schémy Veľkého Prenastavenia ako je popísané vyššie.

V súčasnosti dolár predstavuje „fiat“ peniaze (fiat z latiny „nech je“), peniaze-dlžoba vytvorené zo vzduchu. Nie je vôbec ničím krytý. Takže, jeho hodnota ako rezervnej meny je stále viac v rozklade (decaying), zvlášť voči novému krypto-yuanu z Číny. Aby mohol súťažiť s Čínskym yuanom, Vláda USA by musela ustúpiť od svojej peňažnej Ponzi-schémy (podvodné kváziinvestície), odseparovaním sa od Zákona o Federal Reserve Act z roku 1913 a tlačiť svoje vlastné, ekonomikou USA a prípadne zlatom kryté (crypto) peniaze – nie falošné FED-peniaze, ako je to dnes. To by znamenalo odseknúť tie viac ako 100-ročné staré väzby na klan Rothschild and Co., ktorý vlastní FED, a vytvoriť skutočnú národom vlastnenú centrálnu banku. Nie je to nemožné, ale vysoko nepravdepodobné. V tomto by mohlo dôjsť ku zrážke dvoch Monštier, keďže ide o svetovú moc.

Medzitým Čína, s jej filozofiou nekonečného tvorenia by rázne pokračovala nezastaviteľne so svojím mamutím plánom sociálno ekonomického rozvoja 21. storočia – Belt and Road Initiative, spájajúc a premosťujúc svet cez infraštruktúru pre pozemský a námorný transport, so spoločnými projektmi výskumu a priemyslu, kultúrnymi výmenami – a nakoniec – multinárodný obchod s charakteristikou “win-win” (každý má prospech), rovnosť pre všetkých partnerov – smerom k multi-polárnemu svetu, smerom k svetu so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.

Dnes je už viac ako 120 krajín spojených s BRI – a pole je široko otvorené pre ostatných aby sa pridali – aby sa vzopreli, odmaskovali a vypli Veľké Prenastavenie Západu (The Great Reset of the West).

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Islamský štát, islamisti

Islamský štát zaútočil na provládnych bojovníkov v Sýrii, zabili 28 vojakov

19.04.2024 11:05

Pri druhom útoku blízko Búkamálu pri hraniciach s Irakom zomrelo ďalších šesť sýrskych vojakov a dvaja boli unesení.

OSN / Organizácia spojených národov /

USA vetovali palestínsku žiadosť o plné členstvo v OSN. Agresívna politika, zúri Abbás

19.04.2024 10:38

Palestínska samospráva vo štvrtok odsúdila Spojené štáty za vetovanie palestínskej žiadosti o plné členstvo v OSN a označila to za "agresiu", ktorá tlačí Blízky východ k "priepasti".

Spišský hrad

Oprava Spišského hradu sa tak skoro nezačne. Šimkovičová nariadila zopakovať súťaž

19.04.2024 10:30

Úspešný uchádzač vraj neposkytol v zákonnej lehote riadnu súčinnosť a požadované dokumenty.

strategický bombardér Tu-22M3m pád ruského lietadla, vojna na Ukrajine

VIDEO: Zostrelili sme Rusom strategický nadzvukový bombardér, hlási Ukrajina. Moskva priznala stratu

19.04.2024 10:20

Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) bol bombardér zostrelený v oblasti 300 kilometrov od Ukrajiny.