Založ si blog

Brazílsky prezident bol uväznený po procesných a justičných podvodoch

Prečo to prekladám. Článok vnímam ako varovanie proti istým tlakom vo všetkých krajinách pod USA, pričom bežne sa porušuje množstvo domácich zákonov a medzinárodných noriem, obvykle práve pod rúškom „presadzovania zákonnosti“. Pripomína to tie isté deformované postoje a predstierania, ktoré teraz – dlhodobe – vidieť v naších médiách a „kauzách“, kedy sa niektoré zjavné porušovania zákonov, napríklad úniky a zverejnenia informácií zo súdnych procesov, vôbec nevyšetrujú ak sa to hodí pravici.

A ešte sa hodí na začiatok jedno z hodnotení víťazstva súčasného prezidenta Bolsonara vo voľbách v roku 1918: O nič menej ako o budúcnosť politiky Západu – a krížom cez Globálny Juh – sa hrá v Brazílii. Obnažené až do svojej podstaty, Brazílske prezidentské voľby reprezentujú priamy súboj medzi demokraciou a fašizmom začiatku 21. storočia, vlastne medzi civilizáciou a barbarizmom.

V nadpise ide samozrejme o predošlého prezidenta, ktorý bol uväznený za spolupráce so zástancami „podnikateľov“, čím bola otvorená možnosť „podnikania“ v Amazonských pralesoch, t.j. pľúcach planéty. Glenn Greenwald, Information Clearing House„.

Tí istí Brazílski prokurátori, ktorí celé roky predvádzali sústredenú fixáciu na uväznenie predošlého prezidenta menom Lula da Silva, sa teraz pokúšajú dosiahnuť jeho prepustenie z väzenia, pričom požadujú, aby mu súd umožnil odslúžiť zvyšok 11-ročného trestu za korupciu doma. Ale Lula — ktorý verí, že požiadavka je motivovaná obavou, že procesné a justičné chyby v jeho prípade, ktoré odhalil Intercept (časopis the Incercept), povedú k zrušeniu jeho odsúdenia — sa stavia proti týmto snahám, a trvá na tom, že neopustí väzenie kým nedostane plné sprostenie viny.

V snahe dosiahnuť jeho prepustenie z väzenia Lulovi sudcovia určite nie sú motivovaní humanitárnymi starosťami. Presne naopak: títo prokurátori často predvádzali skoro patologickú nenávisť voči ex-prezidentovi dvoch volebných období. Minulý mesiac the Intercept, spolu s jeho „reporting partnerom“ UOL, publikoval pôvodne tajné telegramné správy, v ktorých prokurátori prípadu “Car Wash”, zodpovední za stíhanie Lulu, sa kruto vysmievali tragickej smrti jeho 7-ročného vnuka na meningitídu skôr v tomto roku, ako aj smrti jeho manželky počas 43 rokov na infarkt vo veku 66 rokov. Jeden z prokurátorov ktorí sa zúčastnili sa ospravedlnil, ale žiaden ďalší.

Je vysoko pravdepodobné, že prokurátori sú motivovaní zúfalstvom zachrániť svoje „dedičstvo“ po sérii porážok obdržaných v rámci svojho kedysi nedotknuteľného, široko váženého vyšetrovania prípadu “Car Wash”, odkedy the Intercept 9. Júna začal publikovať správy založené na značnom archíve tajných pokecov (chats) medzi prokurátormi a pánom menom Sergio Moro, sudca, ktorý „dozoroval“ väčšinu usvedčení, včítane tých Lulových, a ktorý teraz funguje ako Minister Spravodlivosti a Verejnej Bezpečnosti Prezidenta Bolsonara.

Cynický manéver prokurátorov zdá sa je, že Najvyšší Súd krajiny — ktorý pred dvoma týždňami nulifikoval jeden z anti-korupčných rozsudkov Sudcu Mora prvýkrát, na základe toho, že porušil základné práva obvinených — bude cítiť menší tlak aby nulifikoval Morovo rozhodnutie o vine Lulu, ak ex-Prezident pohodlne sedí doma v São Paulo (ale v domácom väzení) radšej ako stále sediaci vo väzení v Curitiba.

Ale táto stratégia narazila na značný „roadblock“ keď Lula požadoval, aby nebol prepustený z väzenia bez toho, aby bol aj plne oslobodený, sprostený viny. Chce si byť istý, že nikto — a hlavne nie sudcovia Najvyššieho Súdu, ktorí budú posudzovať jeho odvolanie — sa nebude cítiť „ukľudnený“ od svojej povinnosti korektne posúdiť vec tým, že si povedia, že nie je potrebné urobiť taký drastický krok ako nulifikovať Lulovo odsúdenie, keďže už aj tak nie je vo väzení, ale doma.

Nepredám svoju dôstojnosť za svoju slobodu” vyhlásil predošlý Prezident v rukou písanom liste “Ľuďom Brazílie”, s vysvetlením, prečo bude odolávať pokusom vymeniť svoj domov za svoju klietku ako väzenie. “Už som dokázal, že obvinenia proti mne sú falošné. To sú Car Wash prokurátori a Sergio Moro, nie ja, kto sú teraz väzňami svojich lží ktoré povedali Brazílii a svetu” pridal.

V reakcii, Deltan Dallagnol, nominovaný vedúci pracovnej skupiny a primárny člen reportovania Interceptu, trval na tom, že Lula nemá žiadne slovo v tejto veci: že ak mu nariadia aby opustil väzenie, nemá moc odporovať alebo odmietnuť podmienky. Obžaloba Car Wash je taká oslabená, že, v surrealistickom predstavení, prokurátori ktorí celé roky na prípade pracovali, a porušili množstvo pravidiel aby zaručili uväznenie Lulu, teraz požadujú, aby opustil väzenie (ale podľa ich podmienok), zatiaľčo Lula kategoricky odmieta to urobiť bez plného oslobodenia od zločinov z ktorých ho obvinili.

Prokurátori prípadu Car Wash majú dobrý dôvod obávať sa, že hrubé zneužitie právomoci zo strany ich a Sudcu Mora by mohlo viesť k nulifikácii Lulovho odsúdenia. A ešte viac ako pre nich alarmujúce rozhodnutie Vrchného Súdu spred dvoch týždňov, početné ďalšie vývoje vecí odrážajú nové nepriateľstvo voči ich práci.

V piatok ráno najväčšie noviny Brazílie, Folha of São Paulo, reportovali, že Vrchný Súd teraz navrhol súdne autentifikovať archív Interceptu, tak aby jeho obsah mohol byť použitý v rámci súdnych jednaní, aby preveril legitímnosť záverov anti-korupčného vyšetrovania. Medzitým Prezident Súdu Dias Toffoli oznámil tento týždeň, že Súd zakrátko rozhodne niekoľko rysujúcich sa otázok ohľadne Car Wash, ktoré by mohli, samotné, viesť k anulovaniu Lulovho odsúdenia.

Ešte horšie je, že “anti-crime” balík Najvyššieho Súdu a Mora, — ktorý je v podstate navrhnutý tak, aby splnil sen Bolsonara o imunizovaní polície a vojska keď zabíjajú chudobných, nevinných rezidentov favely — utrpel viacnásobné porážky v Kongrese. Bolsonarova voľba Hlavného Prosekútora v osobe Augusta Arasa, bole potvrdená Senátom v Septembri len po tom, ako verejne odsúdil “excesy” prosekútorov Car Wash, pričom vyhlásil, že ich mladosť a nedostatok dohľadu dospelých ich viedla k viere, že môžu prekročiť všetky etické zábrany.

Dlhodobí ochrancovia vyšetrovania Car Wash — včítane jedného zo stredo-pravých Senátnych vodcov (v roku 2016) impeachmentu predošlého prezidenta menom Dilma Rousseff, ako aj niekdajší Hlavný Prokurátor, vo svojej novej knihe — vyjadril ľútosť nad neetickými zložkami činov prokurátora ktoré odhalili reporty Interceptu v posledných pár mesiacoch. Jeden minister Najvyššieho Súdu, Gilmar Mendes, tento týždeň čítal z Interceptom publikovaných pokecov telegramom (Telegram chats), aby obvinil Mora a prokurátorov z angažovaní sa v “organizovanej kriminalite” a z toho, že boli “mučiteľmi” (pre používanie taktiky “preventívneho uväznenia” ako nástroj prinútenia obhajoby aby obvinili iných s cieľom „prinútiť obhajobu obviniť iných ako podmienku ich prepustenia“).

Nový návrh zákona na potrestanie prokurátorov a sudcov za zneužívanie moci — ktorý mieri prinajmenšom čiastočne na zneužitia zo strany Mora a prokurátorov — ľahko prešiel obidvoma stupňami Kongresu minulý mesiac, a väčšina Bolsonarových vetovaní návrhu zákona bola rýchle prehlasovaná. Viacero disciplinárnych konaní je pripravené pre hlavného prokurátora menom Deltan Dallagnol, a očakáva sa prinajmenšom niekoľko tvrdých potrestaní. Jasný anti-Car-Wash pohyb momentálne ženie mnohé kľúčové inštitúcie Brazílie.

A erózia dôveryhodnosti Mora a Car Wash procesu je teraz globálna: minulý mesiac 17 vedúcich protikorupčných vedcov z celého sveta – včítane istej Susan Rose-Ackerman z Yale Law School, opakovane oslavovanej Dallagnolom ako vedúci anti-korupčný expert na svete – podpísala list ktorý, citujúc reporty Interceptu, odsúdil Morove “ilegálne a nemorálne praktiky” a požadovala okamžité prepustenie Lulu; Vo štvrtok Parížsky Mestský Výbor (Paris City Council), citujúc reporting Interceptu, odhlasoval Lulu za čestného občana Paríža; minulý mesiac členovia frakcie Democratic House napísali list Ministerstvu Spravodlivosti (Justice Department), ktorý, s odvolávkou na reporting Interceptu prehlásil, že “tieto reporty zdá sa potvrdzujú, že činy ako Sudcu Mora, tak aj prokurátorov Lavu Jata, boli motivované politickou agendou ktorá mieri na oslabenie volebných prospektov Strany robotníkov Brazílie (Brazil’s Worker’s Party).”

Môžeme si byť istí, že bude vyvinutý významný tlak, a dokonca aj nie príliš skryté vyhrážky, voči Najvyššiemu Súdu, aby sa vyhol čomukoľvek, čo by očistilo od viny Lulu. Zakaždým, keď sa Lulov prípad dostal do najvyššieho súdu, príslušníci armády, aktívni aj na dôchodku, varovali Súd v celkom explicitnej fomulácii, že sú pozorne sledovaní, a že očakávali od Súdu, že udrží Lulu tam kde je. Krátko pred veľkým víťazstvom svojho otca, syn Jaira Bolsonara Eduardo (ktorého sa Prezident v súčasnosti pokúša vymenovať za svojho Veľvyslanca v USA) varoval, že akékoľvek „nepriaznivé“ rozhodnutia Najvyššieho Súdu by mohli byť riešené “vyslaním vojaka a desiatnika” k dverám súdu.

Bez ohľadu na tieto tlaky a vyhrážky, Moro a legitimita procesu Car Wash sú oveľa slabšie a zraniteľnejšie ako boli pred štyrmi mesiacmi. Prokurátori sa zjavne obávajú, že korunný klenot ich práce — stávka na Lulovu hlavu — je v ohrození. Veľa z ich legitimity už erodovalo, ale akýkoľvek zvrat toho čo považujú za svoj najcennejší úspech by bol osudný úder.

Pokúšanie sa dostať Lulu z väzenskej cely a do prijateľnejšieho väzenia — jeho domova — je zúfalý pokus odvrátiť túto katastrofu. A Lula to vie, a preto — pozoruhodne — tak nástojí na tom, že ostane vo väzení kým nedostane plné očistenie od viny na ktoré verí že má právo a ktoré, vzhľadom na to že pravda o činoch Mora a prokurátorov je konečne známa, verí že je na spadnutie.

Ako sú postupne publikované Interceptom a jeho partnermi ďalšie odhalenia o profesných pochybeniach Mora a prokurátorov, pravdepodobnosť plného zúčtovania pre kedysi vážených prokurátorov a Sudcu ktorý ich viedol, sa zvyšuje. Lulova kalkulácia, že by mal zostať vo väzení kým nie je plne očistený, sa môže ukázať ako chybná, ale jeho záver má zdravú základňu.

Moja poznámka na záver: Na tento vzorový príklad ovplyvňovania volieb a ich výsledku/následkov treba pamätať v naších nasledujúcich voľbách. Voľby, ktoré vyhral terajší prezident Brazílie, boli pod silným vplyvom USA. 

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

vojna na Ukrajine

ONLINE: Zelenskyj: Nikto, kto pracuje pre ruskú agresiu, neunikne zodpovednosti

02.04.2023 07:00

Volodymyr Zelenskyj ohlásil ďalšie sankcie voči vyše 650 ľuďom a firmám.

Bulharsko, protest

Bulhari opäť volia, piatykrát za dva roky

02.04.2023 06:35

Bulharskí voliči hlasujú v nedeľu v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v poradí už piate za ostatné dva roky.

nehoda

Obrovský hazard. S 1,65 promile viezol dcéru, havaroval

01.04.2023 19:45

42-ročný vodič s vozidlom narazil do odstaveného auta a prevrátil sa.

Tunel Ľudovíta II.

Jazdia tadiaľ aj formuly. Pri nehode v Monaku prišli o život traja ľudia

01.04.2023 19:20

Do steny tunela Ľudovíta II. v centre mesta narazilo auto, ktoré sa následne vznietilo.