Založ si blog

Objav masového hrobu 215 detí pôvodného obyvateľstva upozornil na „nepohodlné pravdy“

Matthew Ehret, 10. Júna 2021, Strategic Culture

Podľa faktov tie nespravodlivosti minulosti nezmizli, ale len zmenili formu počas minulých dekád, a naďalej skresľujú a traumatizujú, vo forme ktorej menej rozumieme, až dodnes.

Hnusné pravdy, ktoré by mnohí radšej preferovali udržované „v temnote“ boli vytiahnuté na denné svetlo, keď bol tento mesiac objavený masový hrob 215 detí v Kamloops, BC (British Columbia, Kanada), použitím hĺbkového radaru (ground penetrating, do zeme).

Kontroverzný nález vyslal vlnu šokov (shockwaves) cez svetovú komunitu a rezultoval do oficiálnych výziev zo strany expertov OSN pre ľudské práva aby si vyšetrenie vzali na starosť ako OSN, tak aj Vatikán, (v orig. Holy See) ohľadne týchto a aj ďalších ukrutností vykonaných Kanadskou vládou, ktorej Federálna Rezidenčná Škola, ovládaná Katolíckou Cirkvou, bola tou, cez ktorú prešlo 150 000 detí pôvodného obyvateľstva (First Nations children) v 130 vzdelávacích cykloch v rokoch medzi 1831-1970.

Mnohé z týchto detí boli bezcitne vytrhnuté zo svojich domovov, a mali odopreté či rozprávať svojim rodným jazykom, stýkať sa so svojimi rodinami, alebo praktizovať svoje zvyky, ako súčasť multigeneračného asimilačného programu, aby bola zlomená „kultúra divochov“, ako je načrtnuté v explicitných detailoch zakladajúcim otcom Kanady a arci-rasistom menom John A. Macdonald.

Experti na ľudské práva z OSN vyzvali 4. Júna k plnej implementácii všetkých odporúčaní Komisie pre Pravdu a Zmierenie z rokov 2008-2015 – Truth and Reconciliation Commission (TRC), ktorá vypustila finálnu správu v roku 2005, ktorá popisuje tú kultúrnu genocídu vykonanú na pôvodných národoch Kanady (Canada’s First Nations’) Federálnou Vládou a Katolíckou Cirkvou. Počas sedemročnej štúdie komisie bolo odhalené, že bolo potvrdených 3200 úmrtí (fatalities) (a pritom neexistujú žiadne záznamy o príčinách úmrtí), pričom predošlý predseda TRC (TRC Chair) Murray Sinclair dospel k uzáveru, že skutočný počet bol bližší k 6000. Pri ich početných interview s komunitami pôvodného obyvateľstva (First Nations communities), Komisia zistila desaťtisíce správ o mučení, sexuálneho násilia, a ďalších kriminálnych zneužívaní vykonaných dozorcami (overseers) nad rezidenčným školským systémom.

Toto je zjavne značne nepríjemné pre národ, ktorý si už zvykol že naznačuje “osvietenské” cnosti, a často je medzi prvými, ktorí odsudzujú údajné prípady vládami posvätenej genocídy a porušenia ľudských práv proti národom ako Líbya, Sýria, a najnovšie Čína. Následky toho Kanadského povýšeneckého (self-righteous) liberálneho odsudzovania „zlého chovania sa“ iných národov ku svojím minoritným skupinám – po našom menšinám – už rezultovalo aj do podpory Kanady pre vojnové akty, ako sankcie, rozširovanie dezinformácií (misinformation) ktoré často ignorujú rolu západných špionážnych agentúr v srdci mnohých z tých operácií – zvlášť cez celú Afriku, a Stredný Východ – a dokonca viedlo až k priamemu „rozbombardovaniu národov späť do doby kamennej“ s plnou podporou liberálnych imperialistov v rámci mocenskej štruktúry Kanady.

Keď také ideály (paragons) lberálneho osvietenstva ako Predseda Vlády Trudeau plačú tie krokodílie slzy nad tými zneužívaniami vykonanými voči Pôvodným Obyvateľom po celé desaťročia – a súčasná vážna situácia nie je výnimkou – často sa do toho púšťame s riadnou dávkou prekrúcania a klamných predstáv. Napríklad, prejavy počuté od politikov signalizujúcich cnosti signalizujú, že tie nespravodlivosti sú vec minulosti a to „nové normálne“ zahrnuje potrebnú hypersenzitivitu a rešpekt pre Pôvodné Národy (First Nations).

Avšak, podľa dôkazov ide o celkom odlišnú historku, keďže rodiny Pôvodného Obyvateľstva sú naďalej roztrhávané, keďže viac ako 52% Kandských detí v pestúnskej starostlivosti je z pôvodného obyvateľstva, a s početnosťou samovrážd medzi pôvodným obyvateľstvom 3x vyššou ako je národný priemer.

Cez všetky Kanadské rezervácie boli udržované stavy vládou vynútenej stagnácie a izolácie počas posledných 50 rokov, čím bol týmto menšinovým skupinám odopretý akýkoľvek skutočný ekonomický rozvoj v rámci modernej politiky nazvanej “human flagpole” policy (flagpole je stožiar na ktorom sa vztyčuje zástava). Tento program „sociálneho inžinierstva“ (social môže byť aj spoločenské), prezývaný oficiálne na “Arctic Re-Allocation Project” – Projekt Arktického Premiestňovania – bol inovovaný medzi rokmi 1952-1958 a vyústil do stovák rodín pôvodného obyvateľstva „poslaných späť“ do “ich prirodzených ekosystémov” v Arktických oblastiach, napriek skutočnosti, že boli asimilovaní do industriálneho economického modelu (paradigm) už po niekoľko generácií a zabudli mnohé z ich poľovníckych-zberačských zručností, čo rezultovalo do mnohých úmrtí. Tento program bol širšie prijatý keď ten asimilačný režim skončil v 1970-tych rokoch a bola nasadená nová manipulatívna politika, lepšie sa hodiaca pre post-industriálny model, čo som popísal (hovorí autor) v nedávnom článku na tému Eko Kolonializmus.

Do dnešného dňa, 61 natívnych spoločenstiev nemá prístup k čistej vode a federálnu zákonnú ochranu v oblasti infraštruktúry.

Zástupca Human Rights Watch komentoval: “Ak ste kdekoľvek v Kanade a otvoríte kohútik, ste pod ochranou predpisov o bezpečnej pitnej vode. Ak žijete v rezervácii, tak také predpisy neexistujú. Tam nie je ochrana bezpečnej pitnej vody“.

Komunity pôvodného obyvateľstva (Indigenous communities) sa často cítia ako osudom unášaní (adrift), bez akejkoľvek predstavy o budúcnosti a bez ekonomických príležitostí, trpia na trikrát vyššiu detskú úmrtnosť ako je národný priemer, 11% všetkých úmrtí na narkotiká (pričom predstavujú len 2.6% populácie), a 47% detí pôvodného obyvateľstva žije v biede. Inuitské komunity trpia najhoršími štatistikami s 11 krát viac samovraždami ako je národný priemer. Až do minulého roku nemocnice v British Columbii stále udržovali akýsi “birth alert” registry – „poplašný register narodení“, aby monitorovali všetky rodiny pôvodného obyvateľstva ktoré by mohli predstavovať riziko pre ich deti.

Napriek tomu, že nastali určité pokroky (vynechávam časť o tých Kamloops abuses, celkom jej nerozumiem, ale tým objavom to celé začalo), federálna vláda ukazuje svoju pravú tvár tým, že bojuje proti tisíckam obetí z Pôvodného Obyvateľstva pred súdom, kde sa obhajuje rozhodnutie Canadian Human Rights Tribunals, že každá z 50 000 obetí, ktoré boli odvedené zo svojich domovov a nebola in poskytnutá sociálna ochrana (welfare protection), má nárok na kompenzáciu vo výške $40 000.

Fakty preukazujú, že nespravodlivosti minulosti nezmizli, ale len zmenili formy počas minulých dekád, a naďalej deformujú a traumatizujú menej zrozumiteľnými spôsobmi až do dnešných dní. Bude konečná pravda a spravodlivosť odhalená prostredníctvom seriózneho vyšetrovania s účasťou OSN alebo Vatikánu – vo veci minulých a súčasných zločinov Kanadskej vlády, alebo sa budú slepé oči odvracať, zatiaľčo kostry minulosti zostávajú vo svojich nepomenovaných hroboch?

Na záver len môj obvyklý komentár. Kanada je tiež jednou z krajín, ktoré naskočili na vagón USA o údajnej likvidácii istej národnostnej menšiny v Číne, ktorá podľa „údajov“ rozširovaných USA už mala dnes byť pomaly zlikvidovaná. Pritom sa jej početnosť za tie roky, počas ktorých sa o tom v USA píše, zhruba strojnásobila. S tými kanadskými pôvodnými obyvateľmi to pravdepodobne vyzerá neporovnateľne horšie. A – samozrejme – o Indiánoch v USA hovoriť netreba, majú svoje rezervácie, ale ak tam niekto bohatý chce niečo ťažiť, majú smolu. A je otázka, či aj ich situáciu sledujú nejaké objektívne nadnárodné organizácie.

A ešte niečo dôležitejšie pre nás – existuje vraj nejaký supertajný projekt Európskeho superštátu, v rámci ktorého by naše územie nebolo už naše, teda nemali by sme pod kontrolou migráciu, a zrejme ani seba samých. To by vyzeralo, že by sme sa mohli stať Inuitmi na pôvodne vlastnom území. Bolo by to v súlade s názorom prvého riaditeľa WHO menom Brock Chisholm: To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men, their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Na dosiahnutie svetovej vlády je nevyhnutné odstrániť z mysle ľudí ich individualizmus, lojalitu k rodinným tradíciám, národný patriotizmus, a dogmy viery.

To sa však vôbec žiadnym spôsobom netýka poslania WHO – toho pôvodného. Ale cez masovú vakcináciu sa tam možno posunieme, vzhľadom na to, že výrobcovia už priznali, že to nie je vakcína, ale len génová terapia. Terapia čoho, akým spôsobom, s akým cieľom? Naši „odborníci“ čušia, podľa všetkého nič nevedia, ale tlačia na nás statočne. Ale musia niesť zodpovednosť, ako za následky vakcinácie vakcínami ktoré sú v počiatočnom(!) štádiu testovania – o tom samozrejme vedia –, tak aj za následky neliečenia COVIDu, ktoré spôsobili na Slovensku najväčšiu úmrtnosť na svete na počet obyvateľov. A to je určite objektívne kritérium. A, vzhľadom na ich oficiálnu kvalifikáciu, navádzanie/nútenie na vakcináciu vakcínou o ktorej možných následkoch nič nevedia je vlastne zločin. A pritom najnovšia mutácia COVIDu vraj spôsobuje len nádchu, to nám tiež nepovedali oni, ale istý zodpovedný lekár na svojom blogu.

Tento článok bol pôvodne uverejnený na webe Slovanské Noviny.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Bratislavský maratón

Nedeľná Bratislava patrí maratónu, obmedzí to niektoré linky MHD

02.04.2023 07:49

Nedeľňajší bratislavský maratón dočasne obmedzí viacero liniek mestskej hromadnej dopravy i prímestských autobusov, respektíve zmení ich trasy.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Zelenskyj: Nikto, kto pracuje pre ruskú agresiu, neunikne zodpovednosti

02.04.2023 07:00

Volodymyr Zelenskyj ohlásil ďalšie sankcie voči vyše 650 ľuďom a firmám.

Bulharsko, protest

Bulhari opäť volia, piatykrát za dva roky

02.04.2023 06:35

Bulharskí voliči hlasujú v nedeľu v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v poradí už piate za ostatné dva roky.

nehoda

Obrovský hazard. S 1,65 promile viezol dcéru, havaroval

01.04.2023 19:45

42-ročný vodič s vozidlom narazil do odstaveného auta a prevrátil sa.