Založ si blog

Quo vadis EU, alebo aká je dĺžka života EU?

Prvý predchodca EU bol založený v roku 1957 – EEC, alebo Spoločný trh. Potom postupne rástol, dosiahol svoje súčasné maximum 28, ale už stráca jednu členskú krajinu keďže Veľká Británia odchádza z EU. Skúsme pouvažovať, či to predstavuje nový trend, alebo to môžeme pripísať špecifickým vlastnostiam Angličanov (Škóti hovoria, že vytvoria samostatný štát a vrátia sa do EU). Oficiálnym dôvodom sa zdá byť zjednodušenenadmerná centralizácia a byrokracia EU, ktorá spôsobuje jednotlivým štátom ťažkosti pri riešení niektorých problémov.

Posledné obdobie veľkého rastubolo po roku 2004 – krajiny Strednej a Východnej Európy. Toto sa mohlo udiať vďaka tomu, že tieto krajiny zmenili svoj politický a ekonomický systém, a tiež skutočnosti, že tieto krajiny a Rusko zrušili Varšavskú Zmluvu, za podmienky, že NATO sa nerozšíri ďalej na východ, čo bolo formálne akceptované aj Západným svetom. Takže toto posledné rozšírenie sa začalo v období, kedy svet vyzeral „najmierovejšie“ od 2. svetovej vojny.

Toto však netrvalo dlho, keďže v rámci vstupu do EU pôvodne členské krajiny Varšavskej Zmluvy boli postupne tlačené do NATO, čo predstavuje porušenie vyššie uvedenej dohody. Okrem toho, v roku 1999 krajiny NATO bombardovali Juhosláviu a v roku 2003 napadli Irak; obidve tieto vojny predstavujú porušenie Zmluvy o NATO, a to ako preambulu, tak aj Článok 1. Takže, mierové obdobie bolo rýchle zlikvidované rozšírením NATO, plus vojnami USA a Británie, pričom EU spolupracovala ako snaživý žiačik. Tieto tri momenty ale signalizovali oveľa dôležitejší obrat: EU (plus NATO) porušili dohodu zaručujúcu mier, pričom NATO (dvaja najsilnejší členovia, obidvaja vlastne mimo EU, keďže Británia odchádza) porušilo vlastnú zmluvu dvojnásobne (pričom spôsobili obete v miliónoch) – a nič sa nestalo, resp. my to predstierame,zjednotení pod EU”. To nás tlačí k nasledujúcej otázke: čo je EU? Podľa vyššie uvedeného je to únia Európskych krajín, ktorá, predpokladáme, jedná v záujme Európskych členských krajín a ich občanov. Ale zmietnuť najmierovejšie obdobie a namiesto toho v krátkom čase priviesť krajiny EU do akútneho nebezpečenstva vzniku 3. svetovej vojny je skutočne neuveriteľný výkon”, ktorý celkom evidentne nie je v súlade so záujmami občanov a krajín EU. To isté platí o vojnách, ktoré stáli životy miliónov a viedli k vzniku medzinárodného terorizmu a migrácie bezprecedentných rozmerov. Takže: kto tu v EU velí a koho títo zástupcovia počúvajú?

Začnime súčasnosťou a prejdime späť cez tri etapy medzinárodnej situácie: 3. Sýria, 2. Irak, 1. 9/11 a Afganistan. V rámci etáp sa budem pohybovať v čase.

Etapa Sýria bola zrejme založená na okupácii Iraku USA. Článok v The Guardian – https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-storybez pochybnosti ukazuje, že ISIS bol vytvorený zo strany USA zámerne, za využitia vojenského väzenského tábora USA Bucca v Iraku. mer bol zrejme že buď ISIS zvrhne Sýrsku vládu, alebo to urobia USA keď prídu na pomoc proti ISIS (a proti zákonnej vláde)”. Tiež bol využitý proti členom Irackej vlády, konkrétne pán Maliki, viď interview pána Obamu pre New York Times v Auguste 2014 tu: https://www.nytimes.com/2014/08/09/opinion/president-obama-thomas-l-friedman-iraq-and-world-affairs.html . Podstatná pasáž hovorí toto: “Dôvod“, dodal prezident, že sme nenaštartovali proste skupiny leteckých útokov po celom Iraku akonáhle vstúpil ISIS bol ten, že by sme tým znížili tlak na [premiéra Nuri Kamal] al-Malikiho.

Následne, počas niekoľkých rokov, kedy za spolupráce s tzv. umiernenou opozíciou v Sýrii, ktorá bola založená, vyzbrojená, ako aj vycvičená USA, ISIS masovo vraždil občanov Sýrie, oficiálne médiá, včítane tých z EU, boli pomerne ticho. USA príliš nezasahovali (okrem poskytovania zbraní, výcviku a spravodajskej podpory, pričom organizovali boj na dvoch úrovniach – Pentagon a CIA), udržovali vojnu na latentnej úrovni pravdepodobne úmyselne, viď tzv. škandál INTELGATE. Začali mať starosti o ľudské práva Sýrskych civilistov až po tom, keď do hry vstúpili Rusi a celá vojna sa začala hýbať nesprávnym smerom z hľadiska USA (a EU??). Neskôr USA – Obama/Kerry – dosiahli dohodu s Rusmi, ale nepočítali s tým, že Pentagon môže rozhodnúť, a konať, ináč – zbombardovať Sýrsku armádu. Takže, nakoľko nikto pravdepodobne nebude pokračovať v spolupráci so stranou, kde prezidenta môže „prehlasovať“ nejaký generáltzv. banánová republika? – ďalšia kooperácia bola už bez USA (viď http://www.globalresearch.ca/how-the-military-excluded-the-white-house-from-international-syria-negotiations/5564161?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles ).

Ďalší citát, novší, ohľadne ISIS (v citáte pod názvom DAESH), tentoraz od pána Kerryho členom Sýrskej opozície platenej USA: „A my vieme že toto rástlo, pozorovali sme, videli sme že DAESH rástol čo do sily, a mysleli sme si, že Assad bol ohrozenýpovedal Kerry Sýrčanom. „(My) sme si však mysleli,“ pokračovalže by sme pravdepodobne dosiahli že Assad by potom mohol vyjednávať. Ale on namiesto vyjednávania pozval Putina aby ho podporil.“ video je tu: https://www.youtube.com/watch?v=e4phB-_pXDM&feature=youtu.be&t=25m52s , viď tiež www.moonofalabama.org . Informáciu o odtajnenom dokumente CIA z roku 1986 plánujúcom dramatickú politickú zmenuv Sýrii možno nájsť tu: http://www.globalresearch.ca/the-cias-blueprint-for-syrian-regime-collapse-new-declassified-cia-memo/5574950 .

Ešte poznámka – táto fáza je tiež poznačená “užitočným” vynálezom US propagandy – kategória “ozbrojený civilista” – ktorá umožnila tejto propagande nazvať všetkých zabitých teroristov “civilisti” – toto len ilustruje akú Gӧbbelsovu dielňu “médiá“ USA vytvorili. Naozaj som zvedavý čo s ňou urobí pán Trump. EU do dnešného dňa nepripustila, že strašná migračná kríza je spôsobená vojnami USA, a doteraz sa drží kritizovania výlučne Ruska v súvislosti s porušovaním ľudských práv. EU ku kríze síce prispela len nepriamo, tvrdohlavým ignorovaním faktov a akceptovaním lží USA, čo je ale tiež dosť, takže EU tiež nesie značnú zodpovednosť. (Názor prezidenta Sýrie napomocEU viď http://www.globalresearch.ca/president-al-assad-how-can-we-stop-the-flow-of-terrorists-toward-syria/5573831 .) Otázka, ktorú prenášam ďalej je opäť “prečo? – kto robí tieto rozhodnutia? Prečítajte si, čo si o tom myslí Sýrsky prezidentvo vyššie spomenutom interview s belgickým reportérom 7. februára 2017, otázka 9:

Reportér: Myslíte si, že Belgičania by mohli hrať nejakú úlohu v Sýrii?

Prezident Assad: Povedzme si o Európskej politickej pozícii všeobecne. Mnohí v tomto regióne si myslia, že Európa politicky neexistuje. Oni len nasledujú svojho pána Američana. Takže otázka by mala byť o Američanovi, a Európan ho bude nasledovať a implementuje to, čo chce Američan. Oni neexistujú ako nezávislý štát a Belgicko je časťou EU.

Etapa Irak začala útokom na Irak zo strany USA a Británie pod zámienkou že Irak má zásobu ZHN, alebo, neskôr modifikovanou že Irak vedie jednania o nákupe uránu s nemenovanou Africkou krajinou – mediálna hra používajúca lži USA a Británie, v rámci ktorej dokonca deformovali závery vlastných tajných služieb. Túto etapu nie je potrebné zvlášť komentovať, keďže výstup z tzv. Chilcotovho vyšetrovania už existuje a je dostupný. Článok ktorý obsahuje link na správu je tu: http://edition.cnn.com/2016/07/06/europe/uk-iraq-inquiry-chilcot-report/ . Predvojnové intrigy sa neskôr rozšírili na intrigy ex-post a zahrnujú vraždu experta na ZHN Dr. Kellyho (ktorý vyslovil názor, že Irak nemohol vyrobiť žiadne ZHN pomocou zariadení nájdených po obsadení), ktorá nebola zahrnutá v Chilcotovom vyšetrovaní. Nepamätám si žiadnu tvrdú kritiku zo strany EU voči USA a Británii za útok a zničenie Iraku absolútne bezdôvodne, ako sa následne potvrdilo. Ale určite si pamätám, že pán Wolfowitz sa prihováral za útok približne argumentom, že “Irak sedí na zásobách ropy a náklady na rekonštrukciu sa dajú z tohto zdroja pokryť”; – ľudské životy – základné ľudské práva – zrejme neboli vecou, ktorá by stála za zmienku, resp. úvahu. A tiež si pamätám niektorých “usilovných žiačikov” US propagandy z EU, ktorí podporili útok explicitne. Takže, opäť tu máme EU ktorá sa chová nie v záujme svojich občanov a národov, ale namiesto toho sa chová servilne voči USA – v podstate dáva prednosť záujmom určitých súkromných občanov USA pred záujmami občanov EU. Prečo? Kto vykonáva takéto rozhodnutia? Aké procesy sú tu nastavené – musia sa zmeniť!

Etapa 9/11 a Afganistan oficiálne začali útokom na WTC. Oficiálna pozícia USA je, že na USA zaútočila z Afganistanu skupina niekoľkých ľudí z jaskýň Tora-Bora. Táto teória je však s tým čo vieme dnes evidentne nesprávna a predstavuje najväčšiu lož v dejinách ľudstva. Uvediem tu krátky sumár argumentov prečo je oficiálna teória nepravdivá.

Organizačné indície:

A: USA používajú vzdušný obranný systém nazvaný skratkou NORAD. Pravidlá prevádzky civilných lietadiel v tom čase boli nasledujúce:

  • v každom lietadle je ozbrojený tzv. flight marshal (teroristi mali len nože!)
  • ak lietadlo preruší komunikáciu s riadiacim centrom a/alebo dokonca vypne identifikáciu, vyštartuje stíhačka ktorá ho skontroluje a má právo ho prípadne zostreliť, ak predstavuje nebezpečenstvo pre obývané oblasti. Stíhačky sú pod decentralizovaným velením, absolútne operatívne, reakcia je okamžitá.

Podľa týchto pravidiel útoky nemohli byť v žiadnom prípade úspešné. Takže, čo sa stalotrom zo štyroch lietadiel, ktoré vyštartovali a prerušili, resp. vypli akúkoľvek komunikáciu, sa podarilo splniť svoje úlohy” – ako? Odpoveď je prekvapenie” – asi tri mesiace pred útokmi na WTC vyššie uvedené pravidlá boli zmenené nasledovne:

  • boli zrušení flight marshals
  • velenie stíhačiek bolo scentralizované a velením bol poverený pán Rumsfeld, v jeho neprítomnosti mohol veliť len prezident. Pán Rumsfeld na 11. september nariadil nejaké manévre NORADu a potom nebol dostupný. Tri z lietadiel splnili úlohu bez akéhokoľvek vyrušenia. Zmena pravidiel bola perfektná.

B: FBI sledovala niektorých členov skupiny, ktorí sa po útokoch objavili na zozname únoscov, a požiadala CIA o povolenie zatknúť ich (niekedy v auguste). Ich požiadavka bola ignorovaná. Toto bolo neskôr označené za chybu alebo nedbalosť” – vzorový príklad pre význam anglického slova understatement.

Technické indície:

C: FBI nazvala prípad kódovým slovom PENTTBOM – viď stránku FBI -, skratka Pentagon Twin Towers Bombing (bombový útok na Pentagon a Dvojičky) – evidentne expertom FBI bolo na prvý pohľad jasné, že pád budov bol spôsobený výbušninami. Zrejme im následne zakázali viesť vyšetrovanie týmto smerom.

D: Oceľové budovy toho typu sa nemôžu rozdrobiť na kúsky a prejaviť nulový odpor voči kusom čo padajú zhora. Dokonca aj budovy zasiahnuté lietadlami ostali stáť až kým nevybuchli nálože, pozrite si to na webe. Každá vrstva budovysa akýmsi spôsobom rozsypala tesne predtým ako ju zasiahol materiál padajúci zhora vzorová riadená demolácia. Základné dôkazy boli ignorované alebo obídené počas vyšetrovania. NIST ignoroval niektoré výsledky od FEMA, a úplne ignoroval viacnásobné analýzy prachu WTC, z ktorých jednu vykonal US Geological Survey. Analýzy (minimálne 2) dokonca našli stopy roztaveného molybdénu, ktorého teplota tavenia je viac ako 2600 °C; všetky analýzy, asi 9, dokázali použitie nano-termických výbušnín. Navyše, WTC 7 nebolo zasiahnuté žiadnym lietadlom a dnes máme na porovnanie inú budovu toho istého typuhotel v Dubaji, ktorý sa vznietil 1. januára 2016 a horel v rozsahu asi dvoch tretín výšky (na rozdiel od WTC 7, kde horel roh dvoch poschodí), a budova ostala stáť, oheň bol uhasený po cca 20 hodinách. Okrem toho, pád WTC 7, ako sme videli v TV, bol ohlásený 23 minút predtým ako budova padla (reportérka BBC) teda musel existovať scenár.

Časové/Sekvenčné indície:

E: 7. októbra armáda USA zaútočila na Afganistan. Keďže útok na dvojičky bol prekvapujúci (ináč by ho USA nedopustili), zorganizovať a vykonať taký útok na Afganistan v takom čase je neuveriteľné. Alebo snáď útok na WTC nebol až takým prekvapením ako si myslíme?

F: Približne počas dvoch týždňov pred útokmi na WTC sa predali tisícky „put opcií“ (špekulácia že ceny klesnú) na akcie jednotlivých aerolínií, ktorých lietadlá boli (v tom čase budú) použité na útoky. Toto sa zaznamenáva a dá sa overiť (tiež viď napr. http://hereinreality.com/insidertrading.html#.VssMjI-cGP8 or http://911review.org/Wget/tomflocco.com/INSIDER_TRADING.html , dokonca existoval v tom čase softwareový systém na monitorovanie neobvyklých transakcií/obchodov nazvaný PROMIS). Ale toto zároveň znamená, že dosť ľudí nejaký druh privilegovanýchvedeli také detaily pred útokmi na WTC a Pentagon, nie len že útoky prídu, budú vykonané lietadlami, ale dokonca lietadlá ktorých aerolínií budú použité! To samozrejme znamená, že všetko o útokoch bolo známe vopred. Väčšina obchodov bola vykonaná cez finančnú inštitúciu Deutsche Bank – A.B.Brown. Do roku 1997 predsedom tejto inštitúcie bol istý pán Krongard, ktorý sa v roku 1998 stal výkonným riaditeľom CIA. To indukuje automatickú otázku – CIA vedela všetky detaily, prečo nezabránili útokom? Neskôr som čítal pokus vysvetliť túto otázku tak, že transakcie boli vložené do systému až po útokoch, antedatované. Považujem tento pokus za trápny, navyše vyhlásenie, že existuje skupina privilegovaných ľudí v USA (s konexiami na CIA), ktorí môžu na burzách vkladať antedatované transakcieby bola bomba.

Záver: Kto sedel v unesených lietadlách nemá až taký význam ako by USA chceli aby sme verilitie lietadlá nezapríčinili pád tých budov. Budovy boli nakáblované a vybavené výbušninami ľuďmi zvnútra. Okrem toho, hoci skupina Usamu bin Ladena bola založená Saudmi, kým bojovali proti Sovietom v Afganistane boli financovaní aj CIA, takže boli prakticky zamestnanci CIA, viď tiež http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881 (len pre informáciu, rodiny Bin Laden a Bush boli business partneri, vo firme Carlyle Group, Texas, možno vygugliť). A nakoniec – nemali nič spoločné s Afganistanom, či ako krajinou, alebo štátom, alebo s ľuďmi; útok na Afganistan nemal žiadnu logiku, okrem splnenia dlhodobejšieho plánu. Zmeny NORADu boli účelové pre úspešnosť útoku. Mnohí piloti zdieľajú názor, že útočiace lietadlá boli riadené diaľkovočo by znamenalo, že únoscovia boli len nastrčené figuríny ktoré mali ukazovať na Afganistan. Architekti, inžinieri, piloti, a ďalšie skupiny, včítane pozostalých, požadujú opätovné vyšetrenie. V súčasnosti známe okolnosti jednoznačne ukazujú na spoluprácu zvnútra, predpokladá sa že CIA. Čo samozrejme znamená, že všetky vyššie uvedené vojny boli rozpútané účelovo vojensko-priemyselným komplexom USA.

Pozícia EU ohľadne vyššie uvedeného: Zástupcovia EU z nejakých dôvodov, ktoré nerozumiem, predstierajú že veria oficiálnym USA verziám všetkých vyššie spomenutých vojen. Pritakaním všetkým lžiam uvedeným vyššie týkajúcim sa troch útokov USA, troch zničených krajín a viac ako 2 miliónov životov, mnohých miliónov zničených životov, bezprecedentnej masovej migrácietouto alibistickou pozíciou sa EU stáva vinnou a zároveň vstupuje do klubu vrcholových klamárov.

Pozícia EU vo všeobecnosti: Týmto myslím všeobecný operačný mód týkajúci sa napríklad dohôd ako TTIP alebo CETA. Prakticky „tajný“ operačný mód, ktorý sa používa vo vyššie uvádzaných „vojnových“ súvislostiach, sa zjavne používa na všetky záležitosti, ktoré sú naozaj dôležité. Občania sú plne informovaní len o triviálnych veciach, z ktorých niektoré sú predkladané ako veľmi dôležité, aby naša pozornosť bola odvedená od tých skutočne dôležitých. EU predstiera, že my sa máme primárne zaoberať korupciou v naších jednotlivých krajinách a používa organizáciu Transparency International, ktorou na nás tlačí. Ale jednotlivé korupčné kauzy by sa mali riešiť v poradí podľa výšky sumy: zastavíme ich spracovávanie do času, kedy sa EU vysporiada s vyššie popísanou vojnovou korupciou, pričom uvedie koľko na vojnách zarobili európski výrobcovia zbraní. Náklady na tie vojny USA, podľa správy Boston University zo Septembra 2016 sú 4,79 trilióna USD a ďalej rastú (US trilión je 1 s dvanástimi nulami) – viď http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2016/Costs%20of%20War%20through%202016%20FINAL%20final%20v2.pdfpohybuje sa suma niektorej z tých „dôležitých“ korupčných káuz niekde blízko tej sumy? Súčasný manipulatívny operačný mód EU je príliš blízky postupom, ktoré používajú takzvané diktátorské, alebo komunistické, režimy. Okrem toho musí byť zrušený aj vo „vojnových“ záležitostiach, keďže tieto patria medzi skutočne dôležité, a naše skúsenosti ukazujú, že tým čo vykonávajú rozhodnutia sa nedá veriť, a nakoľko tie rozhodnutia sú v rozpore so záujmami občanov EU, musí prísť ku skutočne veľkým zmenám. Nie všetci občania a národy EU sú ochotní žiť s týmto ešte dlho, a rastúci počet ľudí ktorí sa obracajú k extrémistickým stranám treba vnímať ako včasnú výstrahu. Pravdepodobne považujú etablované” politic strany za komplicov v tejto obrovskej a systematickej vojnovej korupcii a týchto lžiach, so žiadnym náznakom zmeny.

Vraj „bezpečné a účinné“

12.02.2023

V pôvodnom článku je podstatné video, toto je komentár k nemu od vydavateľky Gumshoe News – teda: „Comment by Dee McLachlan“. Ale mne sa zdá dobrý, tak ho prekladám. Najprv môj úvod – vysvetlenie čoho sa týka ten nadpis: Výraz „safe and effective“ hučala Západná Propaganda, pardón, Pravdovravné Médiá z oblasti naších spojencov, do ľudí v súvislosti s [...]

Zhrnutie „zápletky“ COVID/Vakcíny

20.12.2022

Takže – doteraz – tá zápletka/intriga(?) COVID/vakcíny nevyzerá pre nás nejak dobre, a ani my – tým myslím občania – v tom kontexte nevyzeráme príliš dobre, hoci ani nejako zle. Aby sme sa pokúsili to – amatérsky – zhodnotiť, urobme si akúsi „polčasovú sumarizáciu“. Aj keď je pravdepodobné, že ešte nie sme v polčase. Ale mali by sme niečo [...]

COVID bol vyrobený na zákazku

17.12.2022

Celá história je popísaná na AMG – American Media Group – v dokumente s názvom „BOMBSHELL! Official Documents prove Anthony Fauci & Bill Gates are responsible for developing the COVID Virus in a Biolab“, link je tu: https://amg-news.com/bombshell-official-documents-prove-anthony-fauci-bill-gates-are-responsible-for-developing-the-covid-virus-in-a-biolab/ Čiže preklad: [...]

Bulharsko, protest

Bulhari opäť volia, piatykrát za dva roky

02.04.2023 06:35

Bulharskí voliči hlasujú v nedeľu v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v poradí už piate za ostatné dva roky.

nehoda

Obrovský hazard. S 1,65 promile viezol dcéru, havaroval

01.04.2023 19:45

42-ročný vodič s vozidlom narazil do odstaveného auta a prevrátil sa.

Tunel Ľudovíta II.

Jazdia tadiaľ aj formuly. Pri nehode v Monaku prišli o život traja ľudia

01.04.2023 19:20

Do steny tunela Ľudovíta II. v centre mesta narazilo auto, ktoré sa následne vznietilo.

asad, putin

Sýria myslí na návrat do Ligy arabských štátov. Hľadá spojencov

01.04.2023 18:22

Reuters objasnil, že prezidentovi Asadovi sa viac ako desaťročie vyhýbali mnohé západné a arabské štáty kvôli občianskej vojne.