Projekt COVID – vakcíny – záver2

2. decembra 2022, Ivan Hečko, Nezaradené

Nadpis článku v zdroji: COVID-19 vaccines: A crime against humanity? The International Criminal Court to determine – ako autor uvedené: KIETI LAW LLP, KENYA, t.j. názov právnickej firmy. Má to dátum 24. Január 2022, teda je to dosť staré. Prezentuje teda názor publikovaný touto firmou, ktorá pôsobí v Južnej Afrike.

Teda preklad nadpisu: Vakcíny proti COVIDu 19: Zločin proti ľudskosti? Má rozhodnúť Medzinárodný Trestný Súd. Dátum je však značne starý, a Dr. Füllmich medzitým zrejme stratil trpezlivosť s ICC a naštartoval iný proces, viď predošlé blogy. Prekladám to vlastne hlavne aby sme si uvedomili, v právnickej reči, čo sa tu pokúšajú „naši vládcovia“ realizovať:

COVID is a biological weapon – COVID je biologická zbraň”, to podľa dokumentov predložených Medzinárodnému Trestnému Súdu (ICC) 6. Decembra 2021 viacerými žalobcami, včítane právničky a humanistickej aktivistky Hannah Rose, a Dr Mike Yeadon, niekdajší Vice Prezident a Hlavný vedecký pracovník pre alergie a výskum dýchacích problémov vo firme Pfizer. at Pfizer.

Žaloba je vznesená proti rôznym údajným páchateľom včítane Predsedu Vlády Veľkej Británie, Generálneho Riaditeľa Svetovej Zdravotnej Organizácie (WHO), spolu-predsedom Nadácie Billa a Melindy Gates, a vysokým výkonným predstaviteľom multinárodných farmaceutických firiem zúčastnených na produckcii vakcín, za údajné spáchanie zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov, zločinov agresie, a porušení Norimberských Zákonov (v tomto čase vakcinácia ešte stále predstavuje pokusy na ľuďoch!).

Jadrom žaloby je bezpečnosť vakcín proti COVID-19. Žalobcovia prehlasujú, že pokiaľ prebiehajú pokusy s COVID-19 vakcínami, a majú byť ukončené až koncom roku 2022, alebo začiatkom roku 2023, tým pádom sú tie COVID-19 vakcíny v súčasnosti v štádiu pokusov, s obmedzenými dostupnými údajmi, a bez akýchoľvek dostupných údajov ohľadne bezpečnosti pre dospelé osoby. Žalobcovia ďalej argumentujú, že tá technológia mRNA vakcín, použitá v rámci vývoja COVID-19 vakcín nebola dodnes schválená pre nasadenie na ľuďoch, a tie vakcíny ani nesplňujú podmienky aby mohli byť takto kategorizované. Tiež, žalobcovia vychádzajúc zo štatistických údajov argumentujú, že nastal vzostup počtu úmrtí, ktoré možno pripísať vakcináciám proti COVID-19.

ICC – Medzinárodný trestný Súd – bol založený na základe Rímskeho Štatútu, a má mandát na vyšetrovanie, a, v prípadoch kde je to opodstatnené, zorganizovať súdne konania proti jednotlivcom obvineným zo zločinov ktoré sa týkajú medzinárodnej komunity, typu ako genocída, vojnové zločiny, a zločiny proti ľudskosti.

Ale – zatiaľčo ICC potvrdil prijatie kriminálnej žaloby (criminal complaint, aj sťažnosť), nebolo prijaté žiadne rozhodnutie zo strany ICC vo veci preskúmania tej žaloby, čo je predpokladom preskúmania podania, a to nevyhnutne predchádza trestnému stíhaniu údajných páchateľov.

Keď sa oficiálne naštartovala povinná vakcinácia na pracoviskách a univerzitách v Južnej Afrike, nastala situácia zaujímavá tým (píše právnická firma, pripomínam), že nastal rast počtu zamestnancov, ktorí, prinajmenšom, sa spoľahli na argument, že tie COVID-19 vakcíny sú “experimentálne – t.j. pokusné” a z tohoto údajného dôvodu by nemali byť nútení do vakcinovania. Tento typ argumentácie nemusí zapadať do škály legitímnych právnych dôvodov v rámci namietania povinne nariadenej vakcíny na pracovisku, a zamestnávatelia by si toho mali byť vedomí. Moja vsuvka: Zdá sa, podľa tej vety, že ten režim je dosť špecifický, ale na druhej strane, v praktickom dopade je to to isté ako u nás; nakoniec, tú vetu písali právnici.

Ku koncu roku 2021 bolo Ústavnému Súdu doručené oznámenie, ktoré napadlo nasadenie povinných COVID-19 vakcinácií na pracoviskách, zo strany Národného Kresťanského Fóra Južnej Afriky (South African National Christian Forum). Nedávno bola podaná podobná sťažnosť/žiadosť zo strany Národného Výboru Čiernych Spotrebiteľov (National Black Consumer Council). Jedným z problémov, ktoré boli v týchto podaniach predmetom, bol nedostatok dostupných údajov ohľadne bezpečnosti tých COVID-19 vakcín. Ústavný súd sa k týmto podaniam ešte nevyjadril. Univerzita provincie Free State tiež čelí právnemu napadnutiu jej vakcinačnej politiky (Free State je provincia ktorá má premiéra, 10 ministrov, a nejaký právny systém, je historickým dedičstvom, pôvodne Orange Free State, alebo Boer Republic).

Tak na záver si to porovnajme: provincia Južnej Afriky, pôvodne tzv. Búrska Republika, sama rozhoduje o významných právnych záležitostiach; my sa tvárime, že keď EMA niečo povie, musíme to rešpektovať a okamžite nasadiť. To by naznačovalo, že nie sme samostatný štát, a v porovnaní ani provincia. A pritom v tom čase nasadzovania „vakcín“ sa prakticky nedalo cestovať. A, ako už vieme, základný PCR test je podvod a stále sa používa a pochybujem že aspoň znížili počet cyklov, hoci jeho vynálezca zakázal vôbec ho používať na diagnostiku!! Ešte doplním – pri počte cyklov ktorý sa u nás používa vychádza negatívny výsledok len náhodou, alebo chybou – odtiaľ pochádzajú tie obrovské počty nakazených (ak sa to nezmenilo).

Opäť to dokumentuje potrebu úplnej rekonštrukcie systému – najmä EMA, výmena všetkých zamestnancov a štatút výlučne poradenský. Veď existuje WHO, tam je takých „odborníkov“ dosť, netreba ďalších. A tvrdé prehodnotenie ich právomocí, keďže je zrejmá ich dlhodobá väzba na Pharma firmy – čo prakticky znamená čosi ako „vrcholná korupcia“, a to organizovaná. Až po rozbití korupčných väzieb možno s týmito inštitúciami vôbec komunikovať!

Ale zopakujme si to ešte raz, ako to znie: Úmrtie po povinnom štátom nariadenom vakcinovaní neschválenou vakcínou. Nachádzame sa v EÚ; ešte nedávno by sme povedali – dobrá blbosť. Dnes realita. Bdie nad nami vo dne v noci EMA a WHO. A nad nimi bdejú oligarchovia.