Po dlhšom čase nejaké čísla k COVIDu

11. augusta 2022, Ivan Hečko, Nezaradené

Nie je mi známy nejaký Slovenský zdroj pre následky vakcinácie proti COVIDu, resp. počty postihnutých, ale existuje zdroj Európskej Únie. Už dávnejšie som raz zachytil niekde informáciu zo Slovenska, že bolo 7 úmrtí, ktoré boli pripísané ako následok vakcinácie. V USA tiež existuje taký zdroj, už som z neho čerpal, datbáza sa volá VAERS.

Pri vyhľadávaní mi ale na Slovensku naskočili len značne staré údaje. Napríklad TA3, 9.7.2021. Logicky človek potom usudzuje, že niečo skrývame. Oficiálne pritom pripúšťame, že máme 7 úmrtí po COVID vakcíne, v tom čase uvedenom vyššie to boli 4, čo by teoreticky/logicky mohlo byť v poriadku. Ale existuje súhrnná Európska databáza, kde sa podľa všetkého nejaké dáta vkladajú.

Databáza The European Medicines Agency (EMA) nepriaznivých reakcií na lieky (of adverse drug reactions) teraz ukazuje 46,999 úmrtí a 4,731,833 poškodení (injuries – poranenia) následkom COVID-19 vakcín. A to k dátumu 30.7.2022. Z tých poškodení až 2,143,362 sú „vážne poškodenia“, pričom táto kategória je definovaná:

Vážnosť poskytuje informáciu o podozrení na nežiadúci účinok; môže byť klasifikovaný ako vážny, ak korešponduje s medickým nálezom ktorý rezultuje do úmrtia, je život ohrozujúci, vyžaduje internú hospitalizáciu pacienta, rezultuje do iného medicínsky závažného stavu, alebo predĺženia existujúcej hospitalizácie, rezultuje do trvalej alebo významnej disability alebo neschopnosti, alebo je kongenitálnou anomáliou/vrodenou poruchou.”

V USA, Systém na zaznamenávanie nepriaznivých reakcií na vakcíny – Vaccine Adverse Events Recording System (VAERS) momentálne (k dátumu 22.7.2022) ukazuje 29,790 úmrtí a 1,357,940 poranení/poškodení ktoré nastali po COVID-19 vakcínach. V tejto súvislosti ale zároveň pripomínajú, že do VAERS systému sa dostáva – t.j. je hlásených – menej ako 1% prípadov.

Je tam ešte jedna pripomienka k číslam USA: Do dneška už bolo nahlásených do VAERS viac úmrtí a vedľajších účinkov vakcín – za posledných 20 mesiacov ako následkov COVID-19 vakcín – ako bolo hlásených za posledných 30 rokov – pre všetky vakcíny odsúhlasené FDA, až po „Autorizáciu na Núdzové nasadenie“ COVID injekcií v Decembri 2020 (dovtedy 834,124 prípadov, 9,278 úmrtí). Vydanie má dátum 4.8.2022.

Tie čísla sú naozaj pozoruhodné, ak si uvedomíme, že aj oficiálne, tie vakcíny nemajú s vírusom COVID-19 nič spoločné. Teda na rozdiel od klasických vakcín, ktoré mali vzorku „škodcu“ na základe ktorej si organizmus vyvinul protilátky a potom buď ochorenie nedostal, alebo malo ľahší priebeh. Ako som už spomenul, o týchto vakcínach netušíme čo obsahujú, len vieme čo neobsahujú: vzorku vírusu. Hovorí sa, že Ruská ju má, a ešte jedna, čo má s tou Ruskou niečo spoločné.

A ešte k Slovenským informáciám: Nabehla mi aj Web stránka health.gov.sk Národná Stratégia Očkovania proti ochoreniu COVID-19, ale buď je preťažená, alebo nefunguje. Dúfam, že „a je správne“. Vôbec sa nechovala ako niečo „čo sa dá rozkliknúť“.