Klinické testy: prelomový prostriedok proti COVID-19?

22. apríla 2021, Ivan Hečko, Nezaradené

Vopred upozorňujem, že tento zdroj je dosť starý, t.j. zázračný sprej už existuje niekoľko mesiacov, len sa nehodí do plánov výrobcom vakcín a vládnúcim oligarchom, viď aj záverečný komentár, takže:

Spôsob testovania bol náhodný, double-blind (ani jedna strana nevie presne kto má aké liečenie), placebom kontrolované testovanie vyhodnotilo 79 potvrdených prípadov COVID-19, s väčšinou ťažko infikovanou Britskou verziou.

U pacientov so samoobslužnou aplikáciou spreja do nosa sa zistilo že sa zredukovalo SARS-CoV-2 zaznamenané virálne zaťaženie o viac ako 95% u infikovaných účastníkov v rámci 24 hodím liečenia, a o viac ako 99% za 72 hodín.

Pokus bol uzavretý konštatovaním, že liečenie urýchlilo očistenie od vírusu faktorom 16-násobne oproti placebu.

Ako uvedené vyššie, test vyhodnotil 79 potvrdených prípadov COVID-19, väčšina pritom infikovaná Britským variantom.

Žiadne nepriaznivé účinky neboli na skupine zaznamenané.

Okamžite sa plánuje (plánovalo v tom čase, a stále nič nevieme) odovzdanie prihlášky na núdzové nasadenie v Británii a v Kanade za účelom liečenia a prevencie COVID-19.

Biotech firma SaNOtize Research & Development Corp., (SaNOtize), Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust v Surrey – UK a Berkshire and Surrey Pathology Services – UK, vo štvrtok oznámili výsledky klinických testov, ktoré naznačujú, že Nitric Oxide Nasal Spray (NONS) – Sprej do nosa kysličníka dusnatého – firmy SaNOtize predstavuje bezpečné a účinné antivirálne liečenie, ktoré by mohlo predísť prenosu COVID-19, skrátiť jeho priebeh, a zredukovať silu príznakov a poškodenie u tých, ktorí sú už infikovaní.

V pokuse ako je popísaný vyššie, sa vyhodnotilo, že u 79 potvrdených prípadov COVID-19, včasné nasadenie liečenia od firmy SaNOtize prípravkom pre COVID-19 významne zredukovalo úroveň nakazenia SARS-CoV-2, včítane u pacientov s vysokou úrovňou virálneho zaťaženia. Neobjavili sa žiadne nepriaznivé zdravotné následky v teste v Británii, a ani u viac ako 7,000 samo-podávanými – t.j. pacientmi – staršími liečeniami v rámci starších Kanadských klinických skúšok.

NONS je jediný novátorský terapeutický prostriedok zatiaľ s dôkazom že redukuje virálne zaťaženie u ľudí, a nie je to „monoclonal antibody treatment“. Tie sú totiž vysoko špecifické, drahé, a musia sa podávať vnútrožilne v nemocnici.

A na záver si nemôžem odpustiť komentár: Popisovanou účinnosťou sa ten prostriedok zhruba rovná tým ostatným antivirotikám nasadzovaným v niektorých krajinách (a u nás pre „nadradených“), ako ivermectin, interferon, a ďalšie. Čím sa má znížiť počet ľudí na Zemi? Pôvodne som si tipol, že tým vírusom. Teraz, keď sa ukazuje ako bojujú všetky oficiálne inštitúcie (tzv. „zdravotné“) proti liečeniu COVIDu a za vakcináciu – nie sú to tie vakcíny? Ktoré porušujú Oviedsku Konvenciu – t.j. v Európe súčasť Najzákladnejších ľudských práv? Ako je formulovaný tzv. Informovaný Súhlas s vakcináciou?